Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2018-04-20 11:35:20
Powrót do projektu

Praskie ławki i stojaki rowerowe

status: Zgłoszony


Ustawienie 100 55 ławek i 100 stojaków rowerowych przy praskich ulicach

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Wileńska, Stalowa, Al. Solidarności, Jagiellońska, okolice Pl. Hallera, rondo Starzyńskiego, ul. Witkiewicza.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Infrastruktura będzie zlokalizowana na terenie miejskim, w przestrzeni ulic, w miejscach ogólnodostępnych.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada ustawienie 100 55 ławek i 100 stojaków rowerowych przy praskich ulicach: Wileńskiej, Stalowej, Al. Solidarności, Jagiellońskiej (między Al. Solidarności a rondem Starzyńskiego), w okolicach Pl. Hallera,

przy rondzie Starzyńskiego, na Śliwicach.

Wielu mieszkańców dzielnicy to osoby starsze, które z trudem pokonują dłuższe dystanse. Dlatego między ławkami, pozwalającymi na chwile przysiąść i odpocząć, odległości nie powinny być większej niż 200 m. Projektowane dodatkowe ławki powinny stanąć zwłaszcza wzdłuż ciągów komunikacyjnych do miejsc uczęszczanych (sklepów, punktów usługowych, aptek, przychodni) oraz przy przystankach. Ławki powinny też stanąć w miejscach, które zachęcają, aby dłużej w nich pozostać - np. obrzeża parków i skwerów.

O szczegółowych lokalizacjach ławek w sąsiedztwie budynków mieszkalnych powinni współdecydować mieszkańcy (np. sonda internetowa czy wskazania Rady Seniorów).

Stojaki rowerowe powinny być dostawione w węzłach przesiadkowych, umożliwiając podróże łączone rower-komunikacja miejska (bike@ride), a także przy sklepach i punktach usługowych np. Plac Wileński przy veturilo, ul. Wileńska, Stalowa/Inżynierska, Plac Hallera, siedziba ZGN na Burdzińskiego, rondo Starzyńskiego (pawilony, apteka), Jagiellońskiej (ALK, Luxmed)

Szczegółowa lokalizacja stojaków

Następujące lokalizacje stojaków rowerowych znajdują się w pasach drogowych ulic w zarządzie ZDM:

• Jagiellońska - na wysokości Luxmedu - 3 ( ul. Budzińskiej -Tylickiej)

• Sante (pod kładką) - 4 szt. (pod schodami kładki przy Pimot-cie, po stronie zachodniej) przy punkcie Informacji Funduszy Unijnych - 6 szt. (Jagiellońska 74, w okolicy pasów na wysokości przystanków Golędzinów)

• Rondo Starzyńskiego - przy stacji Veturilo - 4 szt. (dz.ew. 6/2 obr. 41501)

• Jagiellońska między Szanajcy a Pl. Hallera - pod sklepem rowerowym 2 (Jagiellońska 60), pod Żabką 2 (Jagiellońska 58), pod księgarnią 2 (Jagiellońska 58)

• Jagiellońska między pl. Hallera a Brechta 6 szt.

• Pl. Hallera, na wysokości Centrum Wielokulturowego - 4, w pozostałych miejscach (obie strony placu - 20 szt.)

• Jagiellońska/Ratuszowa pod Zostajemy - 5 szt.(Ratuszowa 7/9)

• Jagiellońska - nowe wejście do ZOO - 5 szt.

• Namysłowska - przed giełdą -10 (Namysłowska 8) , pod szkołą przy Ratuszowej - 6 (Namysłowska 1)

• Metro Wileńska (przy stacji Veturilo)- 4

SUMA do realizacji 83 sztukiNastępujące lokalizacje stojaków rowerowych znajdują się w pasach drogowych ulic gminnych lub na innych terenach w zarządzie m.st. Warszawa (nie otrzymano opinii Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy):

• Goledzinów - pod biblioteką 4 (Jagiellońska 47E)

• pod Lewiatanem 4 (Jagiellońska 47B)

• Rondo Starzyńskiego - przy Carrefourze 5 szt.(Jagiellońska 66A),

• Sawinkowa - pod urzędem skarbowym - 4 szt. (Borysa Sawinkowa 14 (poprzednio ul. Dąbrowszczaków 14))

• Szanajcy - pod szkołami - po 6 (Szanajcy 5, Szanajcy 17/19) pod sklepem spożywczym u wylotu Dąbrowszczaków/Sawinkowa - 4 (Szanajcy 11)

• Skoczylasa od Szanajcy do Pl. Hallera - 6

• Brechta przy Urzędzie Marszałkowskim - 6 (Brechta 3 lub na rogu ze Skoczylasa)

47 sztuk

Łącznie zostanie zrealizowanych 100 sztuk (83 sztuki ZDM) + 17 dzielnicaIlość ławek została zmniejszona do 55 sztuk.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wielu mieszkańców dzielnicy to osoby starsze, które z trudem pokonują dłuższe dystanse.

Sieć stojaków rowerowych jest niepełna, często w pobliżu miejsca podróży roweru nie ma do czego przypiąć.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych100

55 ławek ok 1500 2 700 /szt.= 150 148,5 tys.

100 stojaków rowerowych 400 zł /szt. = 40 tys.

wypłytowanie pod 21 stojaki rowerowych 400 zł/szt. = 8,4 tys.

Łącznie: 196 900 zł


Całkowity koszt projektu: 190 000196 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Ławki i stojaki zał.1.doc