Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2018-01-25 14:18:25
Powrót do projektu

Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu

status: Zgłoszony


Projekt składa się z wielu usprawnień dla pieszych na całym Rakowcu, m.in.:

- remonty chodników przy Mołdawskiej, Racławickiej, Sierpińskiego;

- zabezpieczenia przejść dla pieszych (Korotyńskiego, Siemieńskiego, Trojdena, Bohdanowicza, Sierpińskiego),

- postawienie 18 ławek, głównie przy Racławickiej, Korotyńskiego i w parku Forty,

- dodatkowy próg zwalniający k.szkoły na Siemieńskiego,

- dodatkowe kosze na śmieci, Dickensa.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.975507497787476
szerokość geograficzna: 52.20066592626558

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Bohdanowicza, Dickensa, Korotyńskiego, Mołdawska, Racławicka, Sanocka, Siemieńskiego, Sierpińskiego, Trojdena,

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • Wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodniki, ławki, kosze na śmieci, pas postojowy, przejścia dla pieszych, zieleń miejska – dostępne cały czas.


Pełny opis projektu

[1] Remont chodnika przy Sierpińskiego 2 od podwórza.[2] Remont chodnika na Mołdawskiej wzdłuż górki (Korotyńskiego–Bohdanowicza.[3] Remont chodnika od Bohdanowicza przy Freshu w kierunku Racławickiej 150.[4] 18 ławek, przydatnych szczególnie seniorom - po 1 jak na mapce (przy czym w parku Forty: 4 na koronie wału, 3 w pobliżu domu dziecka, 2 w pobliżu przedszkola)[5] Trojdena, zmiany po stronie wschodniej:

a) dwa azyle na przejściach dla pieszych w środkowej części ulicy,

b) dodatkowo zmniejszenie szerokości przejścia o 2 m (wygospodarowanie 2 m jezdni na nasadzenie roślin wieloletnich i zabezpieczenie ich krawężnikami, dzięki czemu jezdnia się zwęzi z 9 do 7 m),

c) zabezpieczenie przejścia przy Żwirki słupkami;

d) wyznaczenie pasa postojowego na jezdni na części bliżej Żwirek (obecnie auta parkują częściowo na chodniku);

e) zabezpieczenie zieleni bliżej Pawińskiego niskimi barierkami.[6] Zabezpieczenie słupkami przejść dla pieszych: Sierpińskiego przy Korotyńskiego (strona wschodnia), Sanocka przy Trojdena (obie strony) Bohdanowicza przy Freshu (po obu stronach), Korotyńskiego róg Mołdawskiej (cały płn.-zach. narożnik)[7] Siemieńskiego:

– próg zwalniający na przedłużeniu ciągu pieszego między nr 17 i 19 (w postaci wyniesionej),

– zabezpieczenie przejścia przy szkole słupkami na prefabrykacie na jezdni,

– postawienie słupka na środku chodnika przy nowym przedszkolu (auta tarasują chodnik),

– wygrodzenie części wewnętrznego łuku drogi obok nr 23 (auta tarasują niebezpiecznie jezdnię/chodnik)

– postawienie dwóch słupków zabezpieczających i nasadzenia krzewów na pasku zieleni obok płd. ściany nr 19,[8] Dwa kosze wg lokalizacji na mapce.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1) Rakowiec jest terenem, po którym w dużej mierze poruszamy się pieszo:

– remonty chodników i budowa nowych,

– zapewnienie widoczności przed istniejącym przejściem, próg zwalniający, zabezpieczenie przejść dla pieszych,

– postawienie ławek

poprawią warunki poruszania się pieszo wszystkim, a szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym.2) Ochrona istniejącej zieleni przed parkującymi autami poprawi stan zieleni miejskiej.3) Nasadzenia zieleni sprawi, że Rakowiec będzie jeszcze bardziej zielony, a poruszanie się po nim przyjemniejsze dla pieszych. Zieleń ma też wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys dla poszczególnych punktów z opisu pełnego. Wszystkie punkty obejmują koszt materiałów, robocizny:[1] Chodnik: 41 m * 1,4 m * 250 zł = 14 350 (w tym 16 mb zamiana na kostkę, na części pieszo-jezdnej).[2] Chodnik: 62 m x 2,75 m x 250 zł = 42 625 zł[3] Chodnik: 55 m x 2,75 m x 250 zł = 37 812 zł[4] Ławki: 18 x 1500 zł = 27 000 zł[5] Trojdena, organizacja ruchu: 4000 zł[5a] Trojdena, azyle: 2 x 15 000 zł = 30 000 zł[5b] Trojdena, zwężenie przejść: krawężniki 4920 zł [(24+24+24+10 m) x 60 zł] + rozbiórka fragmentu jezdni, przygotowanie gruntu pod rośliny 3300 zł [66 m2 x 50 zł], nasadzenia niewysokich krzewów 9900 zł [66 x 150 zł] = razem 18 120 zł[5c] Trojdena, słupki przed przejściem na Żwirki (strona wschodnia): 6 x 280 zł = 6280 zł[5d] Trojdena, wytyczenie pasa postojowego bliżej Żwirki: 115 m x 16 zł = 1840 zł[5e] Trojdena, niskie barierki typu "zom": 45 m x 100 zł = 4500 zł[6] Organizacja ruchu, słupki: 13 520 zł[7] Organizacja ruchu, próg zwalniający, słupki, itd. 38 860 zł[8] Kosze na śmieci 2x1000 zł = 2000 zł
Całkowity koszt projektu: 240 907,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Pieszy_Rakowiec.png