Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2018-06-01 09:18:01
Powrót do projektu

Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu

status: Zgłoszony


Projekt składa się z wielu usprawnień dla pieszych na całym Rakowcu, m.in.:

- remonty chodników przy Mołdawskiej, Racławickiej, Sierpińskiego;,

- zabezpieczenia przejść dla pieszych (Korotyńskiego, Siemieńskiego, Trojdena, Sierpińskiego),

- postawienie 18 ławek, głównie przy Racławickiej, Korotyńskiego i w parku Forty,

- dodatkowy próg zwalniający k.szkoły na Siemieńskiego,

- dodatkowe kosze na śmieci na zieleńcu wzdłuż Dickensa,

- rekultywacja trawnika przy ul. Bohdanowicza,

- przedłużenie pasa zieleni wzdłuż ul. Korotyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Majewskiego.
Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9755074977875
szerokość geograficzna: 52.2006659262656

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Lokalizacja projektu Bohdanowicza, Dickensa, Korotyńskiego, Mołdawska, Racławicka, Sanocka, Siemieńskiego, Sierpińskiego, Trojdena.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • Wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodniki, ławki, kosze na śmieci, przejścia dla pieszych, zieleń miejska – dostępne cały czas.


Pełny opis projektu

[1] Remont chodnika przy Sierpińskiego 2 od podwórza.[2] Remont chodnika na Mołdawskiej wzdłuż górki (Korotyńskiego–Bohdanowicza).[3] Remont chodnika od Bohdanowicza przy Freshu w kierunku Racławickiej 150.[4] 18 ławek, przydatnych szczególnie seniorom - po 1 jak na mapce (przy czym w parku Forty: 4 na koronie wału, 3 w pobliżu domu dziecka, 2 w pobliżu przedszkola)[5] Trojdena, zmiany po stronie wschodniej:

a) dwa azyle (wysepki) na przejściach dla pieszych w środkowej części ulicy,

b) dodatkowo zmniejszenie szerokości przejścia o 2 m (wygospodarowanie 2 m jezdni na nasadzenie roślin wieloletnich i zabezpieczenie ich krawężnikami, dzięki czemu jezdnia się zwęzi z 9 do 7 m),

c) zabezpieczenie przejścia przy Żwirki słupkami;[6] Zabezpieczenie słupkami przejść dla pieszych:

a. Sierpińskiego przy Korotyńskiego (strona wschodnia),

b. Sanocka przy Trojdena (obie strony)

c. Korotyńskiego róg Mołdawskiej (cały płn.-zach. narożnik)[7] Siemieńskiego:

– próg zwalniający na przedłużeniu ciągu pieszego między nr 17 i 19 (w postaci wyniesionej) oraz zabezpieczenie progu czterema słupkami,

– zabezpieczenie przejścia przy szkole słupkami na prefabrykacie na jezdni,

– postawienie słupka na środku chodnika przy nowym przedszkolu (auta tarasują chodnik),

– wygrodzenie części wewnętrznego łuku drogi obok nr 23 (auta tarasują niebezpiecznie jezdnię/chodnik)

– postawienie dwóch słupków zabezpieczających i nasadzenia krzewów na pasku zieleni obok płd. ściany nr 19,[8] Dwa kosze wg lokalizacji na mapce.[9] Rekultywacja 30 m2 trawnika przy ul. Bohdanowicza 2 oraz zabezpieczenie go barierkami.[10] Przedłużenie pasa zieleni wzdłuż ul. Korotyńskiego przy zachodnim narożniku z ul. Majewskiego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1) Rakowiec jest terenem, po którym w dużej mierze poruszamy się pieszo:

– remonty chodników i budowa nowych,

– zapewnienie widoczności przed istniejącym przejściem, próg zwalniający, zabezpieczenie przejść dla pieszych,

– postawienie ławek

poprawią warunki poruszania się pieszo wszystkim, a szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym.2) Ochrona istniejącej zieleni przed parkującymi autami poprawi stan zieleni miejskiej.3) Nasadzenia zieleni sprawi, że Rakowiec będzie jeszcze bardziej zielony, a poruszanie się po nim przyjemniejsze dla pieszych. Zieleń ma też wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys dla poszczególnych punktów z opisu pełnego. Wszystkie punkty obejmują koszt materiałów, robocizny:[1] Chodnik: 41 m * 1,4 m * 250 zł = 14 350 (w tym 16 mb zamiana na kostkę, na części pieszo-jezdnej).[2] Chodnik: 62 m x 2,75 m x 250 zł = 42 625 zł[3] Chodnik: 55 m x 2,75 m x 250 zł = 37 812 zł[4] Ławki: 18 x 1500 zł = 27 000 zł[5] Trojdena, organizacja ruchu: 8000 zł[5a] Trojdena, azyle: 2 x 15 000 zł = 30 000 zł[5b] Trojdena, zwężenie przejść: krawężniki 4920 zł [(24+24+24+10 m) x 60 zł] + rozbiórka fragmentu jezdni, przygotowanie gruntu pod rośliny 3300 zł [66 m2 x 50 zł], nasadzenia niewysokich krzewów 9900 zł [66 x 150 zł] = razem 18 120 zł[5c] Trojdena, słupki przed przejściem na Żwirki (strona wschodnia): 6 x 280 zł = 6280 zł[6] Organizacja ruchu, słupki:

a. Sierpińskiego przy Korotyńskiego (strona wschodnia) 6 x 280 zł + 4000 zł = 5680 zł

b. Sanocka przy Trojdena (obie strony) 11 x 280 zł + 4000 zł = 7080 zł

c. Korotyńskiego róg Mołdawskiej (cały płn.-zach. narożnik) 11 x 280 zł + 4000 zł = 7080 zł[7] Organizacja ruchu, próg zwalniający, słupki, itd.

organizacja ruchu 4000 zł

próg zwalniający 15.000 zł + 4x 1500 zł słupki = 21.000 zł

zabezpieczenie przejścia przy szkole słupkami na prefabrykacie na jezdni 2 x 4500 zł = 9000 zł

postawienie słupka na środku chodnika przy nowym przedszkolu = 280 zł

wygrodzenie części wewnętrznego łuku drogi obok nr 23 - 11 x 280 zł = 3080 zł

postawienie dwóch słupków zabezpieczających i nasadzenia krzewów na pasku zieleni obok płd. ściany nr 19: 2x120 zł (słupki) + 3m2 x 180 zł (zieleń) - 780 zł[8] Kosze na śmieci 2x1000 zł = 2000 zł[9] Rekultywacja 30 m2 trawnika przy ul. Bohdanowicza 2 oraz zabezpieczenie go barierkami - 30 m2 x 22 zł trawnik + 11mb x 100 zł = 1760 zł[10] Przedłużenie pasa zieleni wzdłuż ul. Korotyńskiego przy zachodnim narożniku z ul. Majewskiego - 38 m2 x 150 zł (trawnik) + 3 x 50 zł (nasadzenia) + 2 x 100 zł (barierki) = 11600 zł
Całkowity koszt projektu: 252 927,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • 2189 Pieszy_Rakowiec.png