j.lipka - zmiany z 2018-03-26 10:08:26
Powrót do projektu

Doświetlone przejścia to bezpieczne przejścia na skrzyżowaniu Keniga/Wojciechowskiego

status: Zgłoszony


Projekt poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Keniga i Wojciechowskiego (trzy przejścia dla pieszych). To skrzyżowanie przez, które przejeżdża wiele linii autobusowych, bezpośrednio przy skrzyżowaniu znajduje się nowo otwarty sklep Biedronki oraz przychodnia lekarska.

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

skrzyżowanie ulic Keniga/Wojciechowskiego:

1. Przejście dla pieszych przez ulicę Keniga (południowa strona Wojciechowskiego)

2. Przejście dla pieszych przez ulicę Keniga (północna strona Wojciechowskiego)

3. Przejście dla pieszych przez ulicę Wojciechowskiego.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Całkowita ogólnodostępność.


Pełny opis projektu

Projekt poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicy Wojciechowskiego w trzech lokalizacjach (w rejonie dwóch przystanków autobusowych i placówki poczty oraz przychodni lekarskiej). Ulica Wojciechowskiego jest jedną z większych ulic obszaru Ursusa Północnego.

Opis za stroną Zarządu Dróg Miejskich (zdm.waw.pl) o doświetlaniu przejść dla pieszych: Oświetlenie przejścia dla pieszych jest jednym z elementów poprawiających bezpieczeństwo pieszych po zmroku. To szczególnie ważne zwłaszcza przy gorszej widoczności i w okresie zimowym, kiedy zmrok zapada w godzinach największego natężenia ruchu. Tam, gdzie w pobliżu przejścia istnieją już latarnie, doświetlenie jest możliwe poprzez montaż nowego źródła światła na podwójnym wysięgniku, z oprawami o jasnym świetle LED. Doświetlając przejścia stosowane są oprawy o innej barwie światła niż oświetlenie na danej ulicy. Najczęściej jest to białe światło, które znacząco poprawia widoczność na przejściu i w strefie dojścia.Charakterystyka lokalizacji:

To skrzyżowanie przez, które przejeżdża wiele linii autobusowych, bezpośrednio przy skrzyżowaniu znajduje się nowo otwarty sklep Biedronki oraz przychodnia lekarska.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Doświetlone przejścia dla pieszych poprawią ich widoczność, co znacząco wpłynie na poprawę pieszych. Wybrane lokalizacje generują duży ruch pieszy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt doświetlenia LED dla jednego przejścia: 40 000 zł

Koszt doświetlenie dla trzech przejść: 3 x 40 000 = 120 000 zł (projekt + realizacja)


Całkowity koszt projektu: 120 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Keniga_Wojciechowskiego - piesze przejscie przez Keniga strona poludniowa.png
  • Keniga_Wojciechowskiego - piesze przejscie przez Keniga strona polnocna.png
  • Keniga_Wojciechowskiego - piesze przejscie przez Wojciechowskiego.png
  • 2155 keniga_wojciechowskiego.pdf