Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-11 09:09:11
Powrót do projektu

Kolejne 1000 sadzonek tawuł rozdanych mieszkańcom do zasadzenia.

status: Trwa ocena


W kolejnych projektach lokalnych można wybrać rośliny, które zostaną rozdane nam mieszkańcom do zasadzenia. W jednym projekcie ogólnodzielnicowym otrzymamy zestaw roślin, taki jaki Państwo wybrali ;) w ubiegłej edycji BP.

Polecam głosowanie na wszystkie projekty, bo cały Ursynów może być zielony, i niski i wysoki! A zdrowie jest bardzo ważne!

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Ursynów

Istotne informacje o lokalizacji

Ursynów


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Jak wszyscy to wszyscy babcia też!


Pełny opis projektu

W kolejnych projektach lokalnych można wybrać rośliny, które zostaną rozdane nam mieszkańcom do zasadzenia. W jednym projekcie ogólnodzielnicowym otrzymamy zestaw roślin, taki jaki Państwo wybrali w głosowaniu w ubiegłej edycji BP ;). We wszystkich projektach wybraliśmy dla Państwa rośliny najlepiej oczyszczające powietrze, zarówno doniczkowe do uprawy w domach i na balkonie, jak i do zasadzenia w ogrodzie.

Polecam głosowanie na wszystkie projekty, bo cały Ursynów może być zielony, zarówno niski

i wysoki! A zdrowie jest bardzo ważne!

Projekt ma na celu przeprowadzenie informacji edukacyjnej w zakresie oczyszczania powietrza przez roślinny.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zdrowie, ekologia!


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Gatunki roślin: Tawuły

Tawuła - 1 000 szt.

Koszt roślin : 12 000,00 zł

Koszt zorganizowania jednodniowej imprezy na terenie Dzielnicy Ursynów( dostarczenie i rozdanie sadzonek, reklama, plakaty, uporządkowanie terenu po zakończeniu imprezy):

2 000,00 złCałkowity koszt projektu: 14 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 14 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki