slacek - zmiany z 2018-01-25 09:03:25
Powrót do projektu

Świetliczkowo. Zajęcia plastyczne, sportowe i rekreacyjne

status: Zgłoszony


Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 4-6 lat

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.929083824157715
szerokość geograficzna: 52.27195218024215

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 352

na terenie Szkoły Podstawowej

Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia będą prowadzone w soboty, przewidywany czas trwania zajęć to 3 godziny. Zaplanowane są 2 grupy po 30 osób (dzieci w wieku 4-6 lat). Czas realizacji projektu dla jednej grupy to 4-5 miesięcy (60 godzin). Zajęcia będą prowadzone przez trzy osoby równocześnie (przewidziane jest zatrudnienie pięciu osób, które będą się wymieniały w zależności od zaplanowanego rodzaju zajęć). Uczestnicy projektu będą rekrutowani do udziału w zajęciach poprzez plakaty dostarczane do przedszkoli oraz poprzez stronę internetową szkoły, stronę www Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz profil Facebook budżetu partycypacyjnego. Udział w grupach zajęciowych rezerwowany będzie telefonicznie. O rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń telefonicznych u organizatora zajęć.


Pełny opis projektu

Projekt wymaga zakupu materiałów oraz sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć (szczegółowy spis znajduje się w kosztorysie). Projekt ma na celu stworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności dziecka. Dzieci będą miały możliwość uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: plastycznych, sportowych, grach i zabawach edukacyjnych oraz rekreacyjnych. Zajęcia plastyczne wpływają na wszechstronny rozwój dziecka, kształtują wyobraźnię i myślenie twórcze, ale też usprawniają pracę ręki. Dzięki stosowaniu różnych technik i różnorodności dostępnych materiałów plastycznych zajęcia prowadzone będą w ten sposób, aby każde dziecko miało możliwość indywidualnego i swobodnego tworzenia. Zajęcia sportowe obejmą zarówno ćwiczenia ogólnorozwojowe jak i różnego rodzaju gry zespołowe. Będą miały na celu wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej oraz rozbudzenie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej. Projekt zakłada również prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących np. zmian zachodzących w przyrodzie, obyczajów i tradycji, czy ekologii. W trakcie zajęć dzieci będą miały także czas na swobodną zabawę w grupie rówieśników, co sprzyja kształtowaniu właściwych relacji społecznych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu rozwijanie zdolności manualnych, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i podnoszenie sprawności fizycznej. Zajęcia sprzyjać będą również redukowaniu napięć emocjonalnych, dadzą wiele radości i satysfakcji, rozbudzą wyobraźnię i kreatywność dziecka oraz wzmocnią poczucie własnej wartości.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

kosztorys w załączniku


Całkowity koszt projektu: 61 526,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • kosztorys_Świetliczkowo.xls