Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2018-04-13 10:27:13
Powrót do projektu

Nowy chodnik do sklepu przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 35

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu ułatwienie dojścia do sklepu poprzez budowę wygodnego chodnika za przystankiem autobusowym Kakowskiego 02.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0840717852443050840717852443
szerokość geograficzna: 52.23032286664696230322866647

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 35. Okolice przystanku autobusowego Kakowskiego 02.

Istotne informacje o lokalizacji

Za przystankiem Kakowskiego 02 znajduje się droga rowerowa, którą wielu pieszych porusza się w drodze do sklepu. Brakuje w tym miejscu wygodnego chodnika.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy terenu publicznego, który jest ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu:

1) budowę chodnika o szerokości 2,5 - 3 m 5m skracającego drogę pieszych do sklepu bez konieczności wycinki istniejącej zieleni;

2) przeniesienie ruchu pieszego z drogi rowerowej na nowy chodnik, co zmniejszy ryzyko kolizji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Piesi poruszający się od strony ul. Poligonowej będą mieli łatwiejszy dostęp do sklepu. Zmniejszy to także liczbę osób chodzących po drodze rowerowej za przystankiem autobusowym Kakowskiego 02, co spowoduje wzrost bezpieczeństwa. Osoby widoczne na zdjęciach zmierzały do albo ze sklepu po drodze rowerowej, gdyż chodnik przy przystanku jest zbyt wąski.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) budowa chodnika – ok. 140 m2 [koszt 100 m2 – 25 tys. zł]=35 tys. zł; 2) Dokumentacja projektowa.48 m X 2,5 m x 250 zł = 30 000


Całkowity koszt projektu: 35 30 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Potrzeba odśnieżania chodnika.


Całkowity koszt eksploatacji: 800,00 zł

Załączniki

  • Chodnik do sklepu.jpg
  • IMG_5833.JPG
  • IMG_5834.jpg
  • IMG_5835.JPG