Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2018-02-06 10:34:06
Powrót do projektu

Poprawa komunikacji z osobami starszymi

status: Zgłoszony


Poprawa komunikacji najbardziej potrzebujących osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w szczególnosci ze służbami ratunkowymi

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Mieszkańcy dzielnicy wybrani na podstawie reglaminu

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • pomoc społeczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Osoby, do któych trafiłyby telefony zostałyby wybrane na podstawie regulaminu, przygotowanego wspólnie przez OPS w Rembertowie i autora projektu, integralną częścią regulaminu byłaby karta zgłoszenia do projektu.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest poprawa komunikacji z otoczeniem osób najbardziej potrzebujących starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych - w szczególności kontakt ze służbami ratunkowymi. W ramach projektu zostaną zakupione specjalne telefony z dużym cyferblatem, wyświetlaczem z dużymi cyframi i minimalną liczbą funkcji oraz kartą typu pre-paid ważną przez rok (np. Play). Osoby, do któych trafiłyby telefony zostałyby wybrane na podstawie regulaminu, przygotowanego wspólnie przez OPS w Rembertowie i autora projektu, integralną częścią regulaminu byłaby karta zgłoszenia do projektu. Karty pre-paid u Operatora zarejestrowane będą na OPS w Rembertowie, a dane użytkowników wraz z numerem seryjnym urządzenia i numerem telefonu (SIM) będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w OPS w Rembertowie. Urządzenie umożliwiłoby kontakt osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym z lekarzami POZ, pracowniakami OPS, służbami ratunkowymi, w tym w szczególności policją i pogotowiem, a także z daleką rodziną, grupami wsparcia, telefonami zaufania i wspólnotami religijnymi do któych należeć będą wybrane w ramach projektu osoby. W ramach projektu zakupionych zostanie 60 telefonów z kartami SIM. Każde z takich urządzeń posiadać powinno przycisk SOS do nagłego wezwania pomocy.

"Telefon dla seniora, odmiennie niż większość popularnych modeli, powinien mieć duże i czytelne przyciski. Najlepiej jak są jednocześnie dobrze i jasno podświetlane. Z takiej klawiatury powinno się łatwo i bezproblemowo korzystać, więc istotne jest również, jak wykonane są przyciski. Można powiedzieć, że to najważniejszy czynnik, jeśli chodzi o telefon dla emeryta, ale są oczywiście kolejne warunki, o których trzeba pamiętać. Komórka dla seniora musi mieć czytelny wyświetlacz. Wszystkie wyświetlane na nim elementy powinny być dobrze widoczne. Nie musi być duży, ważniejsze, aby litery i cyfry, które się wyświetlaną nie były za małe.

Interfejs w aparacie telefonicznym dla seniora musi być prosty i jak najbardziej intuicyjny. Na ekranie głównym nie powinny się pojawiać żadne “przeszkadzajki”, liczą się tylko najbardziej potrzebne elementy."


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W obecnych czasach przy starzejącym się społeczeństwie niezbędne jest zadbanie o kontakt z osobami potrzebującymi. Urządzenie umożliwiłoby kontakt osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym z lekarzami POZ, pracowniakami OPS, służbami ratunkowymi, w tym w szczególności policją i pogotowiem, a także z daleką rodziną, grupami wsparcia, telefonami zaufania i wspólnotami religijnymi do któych należeć będą wybrane w ramach projektu osoby.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

3.000 zł - koszty kart pre-paid ważych przez 1 rok (60x50 zł)

9.000 zł - koszty aparatów z dużymi cyframi (60x150 zł)


Całkowity koszt projektu: 12 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • przykładowy_telefon.jpg