Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2018-02-06 11:13:06
Powrót do projektu

"Dzieci dzieciom" czyli warsztaty samodzielnego wykonywania zabawek

status: Zgłoszony


Cykl spotkań, mających na celu nauczenie dzieci jak samodzielnie wykonywać zabawki z powszechnie dostępnych materiałów - np. piasek kinetyczny, masa solna, masa porcelanowa, filcowe zabawki, ciastolina, drewniane zabawki, itp. W ramach spotkań dzieci dowiedzą się również o możliwości wykorzystania ponownie surowców (recykling).

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Zespół Szkół nr 74 w Warszawie przy ul. Niepołomickiej na Wygodzie lub w Dom Kultury "Wygoda" przy ul. Koniecpolskiej

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W ramach projektu zostaną przeprowadzone trzy odrębne cykle spotkań dla trzech grup wiekowych (przedszkole, szkoła klasy 1-3, szkoła klasy 4-6). W każdej grupie uczestniczyć będzie 15-20 uczestników, wybieranych na podstawie kolejności zgłoszeń. Rekrutacja prowadzona będzie przez Urząd Dzielnicy Rembertów lub przez podmiot realizujący projekt, w ścisłej współpracy z Urzędem Dzielnicy.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną przeprowadzone trzy odrębne cykle spotkań dla trzech grup wiekowych (przedszkole, szkoła klasy 1-3, szkoła klasy 4-6). W każdej grupie uczestniczyć będzie 15-20 uczestników, wybieranych na podstawie kolejności zgłoszeń. Rekrutacja prowadzona będzie przez Urząd Dzielnicy Rembertów lub przez podmiot realizujący projekt, w ścisłej współpracy z Urzędem Dzielnicy. Trzygodzinne spotkania przeprowadzone zostaną w wybrane soboty, nie kolidujące z zaplanowanymi wcześniej wydarzeniami w Zespole Szkół nr 74 w Warszawie przy ul. Niepołomickiej na Wygodzie lub w Domu Kultury "Wygoda" przy ul. Koniecpolskiej. Organizator spotkania, wybrany na podstawie konkursu lub zamówienia publicznego, z którym zostanie zawarta umowa zlecenie, oprócz przygotowania spotkań zapewni wszytskim uczestnikom poczęstunek, materiały do zajęć w tym instrukcje dostosowane do wieku uczestników zajęć np. obrazkowe) i do zabrania do domu. Spotkania mają na celu nauczenie dzieci jak samodzielnie wykonywać zabawki z powszechnie dostępnych materiałów - np. piasek kinetyczny, masa solna, masa porcelanowa, filcowe zabawki, ciastolina, drewniane zabawki, itp. W ramach spotkań dzieci dowiedzą się również o możliwości wykorzystania ponownie surowców (recykling).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie dzielnicy brakuje zajęć usamodzielniających dzieci. Budowa z powszechniedostępnych materiałów kształtuje wyobraźnię dziecięcą. Jednocześnie mozliwe jest zaszczepienie w dzieciach idei recyklingu - ponownego wykorzystania materiałów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Trzy cykle spotkań - 3x3.000 zł


Całkowity koszt projektu: 9 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki