Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2018-04-13 13:45:13
Powrót do projektu

"Dzieci dzieciom" czyli warsztaty samodzielnego wykonywania zabawek

status: Zgłoszony


Cykl spotkań, mających na celu nauczenie dzieci jak samodzielnie wykonywać zabawki z powszechnie dostępnych materiałów - np. piasek kinetyczny, masa solna, masa porcelanowa, filcowe zabawki, ciastolina, drewniane zabawki, itp. W ramach spotkań dzieci dowiedzą się również o możliwości wykorzystania ponownie surowców (recykling).

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Zespół Szkół nr 74 w Warszawie przy ul. Niepołomickiej na Wygodzie lub w Dom Kultury "Wygoda" przy ul. Koniecpolskiej

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W ramach projektu zostaną przeprowadzone trzy odrębne cykle spotkań spotkania dla trzech grup wiekowych (przedszkole, szkoła klasy 1-3, szkoła klasy 4-6). W każdej grupie uczestniczyć będzie 15-20 uczestników, wybieranych na podstawie kolejności zgłoszeń. Rekrutacja prowadzona będzie przez Urząd Dzielnicy Rembertów lub przez podmiot realizujący projekt, w ścisłej współpracy z Urzędem DzielnicyDom Kultury “Wygoda”.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną przeprowadzone trzy odrębne cykle spotkań spotkania dla trzech grup wiekowych (przedszkole, szkoła klasy 1-3, szkoła klasy 4-6). W każdej grupie uczestniczyć będzie 15-20 uczestników, wybieranych na podstawie kolejności zgłoszeń. Rekrutacja prowadzona będzie przez Urząd Dzielnicy Rembertów lub przez podmiot realizujący projekt, w ścisłej współpracy z Urzędem Dzielnicyprzez Dom Kultury “Wygoda”.

Spotkania będą się odbywały regularnie przez 7 miesięcy po 1 spotkaniu w miesiącu dla każdej z grup. Trzygodzinne spotkania przeprowadzone zostaną w wybrane soboty, nie kolidujące z zaplanowanymi wcześniej wydarzeniami w Zespole Szkół nr 74 w Warszawie przy ul. Niepołomickiej na Wygodzie lub innymi wydarzeniami w Domu Kultury "Wygoda" przy ul. Koniecpolskiej. Organizator spotkania, wybrany na podstawie konkursu lub zamówienia publicznego, z którym zostanie zawarta umowa zlecenie, .

Dodatkowo zostaną przeprowadzone osobne spotkania dla dwóch grup wiekowych - przedszkole i dzieci szkolne w ramach zajęć “Zima w Mieście” i “Lato w Mieście”.

3 grupy x 7 spotkań raz w miesiącu = 21 spotkania

2 grupy x 4 spotkania = 8 spotkań “Zima w Mieście”

2 grupy x 4 spotkania = 8 spotkań “Lato w Mieście”

Łącznie 37 spotkań

Prowadzący spotkania oprócz przygotowania spotkań zapewni wszytskim wszystkim uczestnikom poczęstunek, materiały do zajęć, w tym instrukcje dostosowane do wieku uczestników zajęć (np. obrazkowe) i do zabrania do domu. Spotkania mają na celu nauczenie dzieci jak samodzielnie wykonywać zabawki z powszechnie dostępnych materiałów - np. piasek kinetyczny, masa solna, masa porcelanowa, filcowe zabawki, ciastolina, drewniane zabawki, itp. W ramach spotkań dzieci dowiedzą się również o możliwości wykorzystania ponownie surowców (recykling).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie dzielnicy brakuje zajęć usamodzielniających dzieci. Budowa z powszechniedostępnych materiałów kształtuje wyobraźnię dziecięcą. Jednocześnie mozliwe jest zaszczepienie w dzieciach idei recyklingu - ponownego wykorzystania materiałów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychTrzy cykle spotkań - 3x3.000

Koszt wynagrodzenia prowadzącego 150 zł za 1 spotkanie = łącznie 5500 zł

Koszt materiałów (22,50 zł / os, 20 dzieci w grupie) 450 zł za 1 spotkanie = łącznie 16650


Całkowity koszt projektu: 9 00022 150,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki