Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2018-02-06 10:33:06
Powrót do projektu

Warsztaty kulinarne dla dzieci

status: Zgłoszony


Kurs kulinarny dla dzieci. Projekt przewiduje przeprowadzenie praktyucznych warsztatów zdrowego żywienia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3).

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Stołówka Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej w Warszawie

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ze względu na fakt, że ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona - o możliwości uczestnictwa zadecyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja prowadzona będzie przez Urząd Dzielnicy Rembertów lub przez podmiot realizujący projekt, w ścisłej współpracy z Urzędem Dzielnicy.


Pełny opis projektu

Kurs kulinarny dla dzieci. Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów zdrowego żywienia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3). Warsztaty mają mieć charakter praktyczny - dzięki nim młodzi ludzie poznają nowe smaki, nauczą się przygotowywać proste i zdrowe dania ze swoimi rodzicami. Zapoznają się z piramidą zdrowego żywienia i kto wie, być może zapałają miłością do gotowania. Warsztaty mają na celu połączyć przyjemność z przygotowywania posiłków ze zdobywaniem wiedzy na temat zdrowego żywienia i prawidłowo zbilansowanej diety.

Warsztaty miałyby się odbywać w dni powszednie w godzinach 16:00-18:00 lub w soboty na terenie Stołówki zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej. Każdy warsztat trwałby 2-3 godziny. Planowana liczba uczestników jednego warsztatu to 20 dzieci. Liczba warsztatów w ramach tego projektu: 8.

Każdy z planowanych ośmiu warsztatów zostanie przeprowadzony dla grupy 20 dzieci (przebywających pod opieką rodzica/-ów). Ze względu na fakt, że ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona - o możliwości uczestnictwa zadecyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja prowadzona będzie przez Urząd Dzielnicy Rembertów lub przez podmiot realizujący projekt, w ścisłej współpracy z Urzędem Dzielnicy. Organizator spotkania, wybrany na podstawie konkursu lub zamówienia publicznego, z którym zostanie zawarta umowa zlecenie, oprócz przygotowania spotkań zapewni wszytskim uczestnikom przepisy (instrukcje obrazkowe dla dzieci), materiały i produkty spożywcze do realizacji warsztatów, a także odpowiedni sprzęt gastronomiczny (np. opiekacze). Organizator zapewni także po 5 propozycji (przepis z instrukcją obrazkową) innych dań możliwych do przygotowania w rodzinnym gronie w domach. Na koniec cyklu warsztatów uczestnicy będą mogli zabrać do domu pamiątkowe fartuchy (odzież zabezpieczającą) uczestnictwa w zajęciach wraz z dyplomem ukonczenia warsztatów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Coraz większa ilość dzieci i osób młodych zaczyna chorować na nadwagę i otyłość. Zaszczepienie w dzieciach idei zdrowego odżywiania w formie praktycznej zabawy i samodzielnego szykowania posiłków podnosić będzie poziom zdrowia przyszłych pokoleń mieszkańców dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt 1 warszatu dla 20 osób - 1000 zł

8 warsztatów 2-3 godzinnych, 20 uczestników na każdych zajęciach, koszty materiałów w tym przepisy dla każdego z uczestników, produkty spożywcze do przygotowania zajęć, okrycia zabezpieczające (w tym fartuchy dla każdego uczestnika do zabrania do domu), materiały i urządzenia, w tym gastronomiczne np. opiekacze, niezbędne do przygotowania dań.


Całkowity koszt projektu: 8 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki