Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2018-05-15 11:32:15
Powrót do projektu

ZIELONY CHODNIK MIĘDZY SASKĄ KĘPĄ A GOCŁWAWIEM GOCŁAWIEM (NIE! dla trucia mieszkańców)

status: Zgłoszony


Wydłuż ul. Bora-Komorowskiego (strona południowa) poprowadzony zostanie chodnik łączący Gocław i Saską Kępę (BP na rok 2016). Jednocześnie kilku inwestorów próbuje zlokalizować tam szkodliwe dla środowiska projekty (np. myjnię samochodową). Chcemy zachować ten teren dla pieszych, zasadzić kwiaty i krzewy, zachować istniejącą roślinność. NIE dla niszczenia zieleni i szkodliwych inwestycji!

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0746140482661
szerokość geograficzna: 52.2253878150703

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Bora-Komorowskiego, Libijska, Pawlikowskiego, Gen. Skalskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Działka nr 1 z obrębu 30124

Działka nr 1/7 z obrębu 30603


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt stworzony z myślą o wszystkich lubiących spacery mieszkańcach Gocławia i Saskiej Kępy.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje otoczenie zielenią chodnika wytyczonego wzdłuż Bora-Komorowskiego, po południowej stronie, pomiędzy ulicami Afrykańska i Pawlikowskiego, jak również „ucywilizowanie” przdeptu, którym najczęściej przemieszczają się spacerowicze. Planujemy dosadzenie wzdłuż chodnika drzew i krzewów, by chroniły pieszych przed hałasem. Chcemy ozdobić teren polem 200 kwitnących tulipanów, a także ustawić kosz na śmieci.Ulica Bora-Komorowskiego biegnie przez tereny mieszkaniowe, gdzie żyje wiele rodzin z małymi dziećmi. Jest to teren spacerowy, zaniedbany odcinek łączący Saską Kępę i Gocław, wygodna piesza trasa prowadząca do przystanku „Wał Gocławski” i Osiedle Saska. Mieszkańcy z pogranicza Saskiej Kępy i Gocławia korzystają ze wspólnej infrastruktury edukacyjno – opiekuńczej: żłobków, przedszkoli i szkół. W związku z powyższym chodnik stanowi dla nich bezpieczną drogę m.in. do żłobka przy ul. Pawlikowskiego, przedszkoli i szkoły przy Afrykańskiej, szkoły przy Bora-Komorowskiego. W ostatnich latach różni inwestorzy próbują zlokalizować na tym terenie nieprzyjazne inwestycje, takie jak myjnia samochodowa, które są szkodliwe dla mieszkańców i środowiska (opary, chemia i wycinka drzew!) My – Mieszkańcy chcemy terenów zielonych i ochrony drzew, które są kluczowym czynnikiem w walce ze smogiem.

W okolicach pomiędzy Gocławiem a Saską Kępą normy zanieczyszczenia powietrza są wielokrotnie przekraczane, a ich parametry są jednymi z najgorszych w Stolicy. Nasadzenie i utrzymanie zieleni jest jednym z elementów walki ze smogiem.

Bora-Komorowskiego to ruchliwa ulica, generująca hałas na poziomie 75 decybeli. Proponowane nasadzenia drzew osłoni spacerowiczów i mieszkańców przed spalinami i szkodliwym hałasem. Przyjemniej będzie rodzicom wozić dzieci w wózkach lub uczyć jazdy na rowerku.

Zasadzenie w nieregularnych odstępach 7 drzew o obwodzie 16-18 cm, zasadzenie o 150 krzewów w skupinach na łącznej powierzchni 150 m2

zasadzenie 200 tulipanów

ustawienie 1 kosza na śmieci

Wyrównanie spadku na trasie przedeptu (ścieżki), w miejscu styku trawnika z terenem zadrzewionym. Konieczne będzie dosypanie ziemi i wzmocnienie obrzeży.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

- stworzenie bezpiecznej i zielonej pieszej przeprawy łączącej Saską Kępę i Gocław

- zapewnienie czystości i porządku wzdłuż chodnika

- zachowanie naturalnych zasobów zieleni, krzewów i cennych drzew

- zachowanie naturalnych siedlisk jeży, ptaków i wiewiórek

- utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na terenie silnie zurbanizowanym

- walka z zanieczyszczeniem powietrza.

- ochrona mieszkańców i spacerowiczów przed wysokim hałasem (ok 75 decybeli)

- ograniczenie tymczasowych inwestycji komercyjnych, które powodują niszczenie środowiska, zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej i psucie ładu przestrzennego


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

7 drzew o obwodzie 16-18 cm: 7 x 1 080 = 7 560

Zasadzenie krzewów wysokich (np. derenie, pęcherznica, amelanchier, kalina) na łącznej powierzchni 150 m2 (przygotowanie terenu: 1,5 ara x 2300; sadzenie krzewów 150 x 40) = 9 450

zasadzenie 200 tulipanów 300 zł

wyrównanie spadku – max 3 000

Ustawienie kosza na śmieci = 2 500

RAZEM: 7 560 + 9 450 + 300 + 3 000 + 2 500 = 22 810


Całkowity koszt projektu: 22 810,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

- Pielęgnacja drzew – 7szt. x 180 zł = 1 260,00 zł

- pielęgnacja krzewów – 54zł x 150m2 = 8 100, 00 zł

- opróżnianie kosza na śmieci 2 500,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 750,00 zł

Załączniki

  • mapa_halasu.pdf