slacek - zmiany z 2018-01-24 17:43:24
Powrót do projektu

Gimnastyka – zdrowie dorosłego człowieka

status: Zgłoszony


Gimnastyka ogólnorozwojowa przy muzyce dla dorosłych i seniorów.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.929083824157715
szerokość geograficzna: 52.27195218024215

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 352

na terenie Szkoły Podstawowej

Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia dla dorosłych i seniorów będą odbywać się trzy razy w tygodniu po godzinie 16.00 lub w soboty (3 grupy po 30 godzin – 120 godzin). Grupy będą liczyły 12 osób. Jeden cykl zajęć będzie trwał 4-5 miesięcy. Uczestnicy projektu będą rekrutowani do udziału w zajęciach poprzez plakaty, stronę internetową szkoły, www Urzędu Dzielnicy Bielany oraz profil Facebook budżetu partycypacyjnego. Udział w grupach zajęciowych rezerwowany będzie telefonicznie. O udziale w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszeń telefonicznych u organizatora zajęć. Do realizacji projektu przewidziana jest 1 osoba prowadząca i 1 koordynator. Informacja o naborze na prowadzącego zajęcia odbywać się będzie poprzez stronę internetową szkoły oraz Urzędu Dzielnicy Bielany.


Pełny opis projektu

Projekt wymaga zakupu sprzętu potrzebnego do realizacji zajęć sportowych oraz szafy do przechowywania tegoż sprzętu (szczegółowy spis znajduje się w kosztorysie). W ramach projektu prowadzone będą zajęcia ogólnorozwojowe przy muzyce. Celem zajęć jest promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia; podnoszenie sprawności i kondycji fizycznej poprzez kształtowanie i wzmacnianie poszczególnych partii ciała; wprowadzenie różnorodnych zajęć w ramach gimnastyki m.in. joga kręgosłupa - przeciwdziałanie bólom kręgosłupa, stretching – ćwiczenia rozciągające; ćwiczenia relaksacyjne; wykształcenie nawyku czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej oraz rozbudzenie zainteresowań rożnymi formami aktywności fizycznej. Projekt zakłada również organizację 3 imprez promujących zdrowy styl życia, w czasie których uczestnicy zajęć będą mogli zaprezentować młodszemu pokoleniu, że ćwiczyć można a nawet trzeba w każdym wieku.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zorganizowane zajęcia sportowe pozwolą poprawić samopoczucie oraz wypełnić czas wolny w sposób aktywny. Wykształcą nawyki zdrowego i aktywnego stylu życia, wpłyną korzystnie na zdrowie oraz poprawią kondycję i sprawność fizyczną.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

kosztorys w załączniku


Całkowity koszt projektu: 24 440,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Załącznik nr 1_Kosztorys_.xls
  • Załącznik nr 2_Kosztorys_.xls