slacek - zmiany z 2018-01-24 13:18:24
Powrót do projektu

Skwer M.Falskiej w kwiatach

status: Zgłoszony


Wyrównanie i ogrodzenie terenu oraz posadzenie krzewów magnolii i róż.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9500372409821
szerokość geograficzna: 52.2769151392491

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Schrogera

Istotne informacje o lokalizacji

Skwer M.Falskiej, odcinek między ul. Fontany, a Lisowską


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Nasadzenia będą dostępne dla każdego mieszkańca, gdyż znajdują się w ciągu pieszym przy ul. Schroegera.


Pełny opis projektu

Wyrównanie terenu, posadzenie trawy oraz krzewów wysokopiennych magnolii - 15 sztuk oraz 30 sztuk róż w jednym kolorze, pachnących..


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Krzewy będą posadzone przy ciągu pieszym. Poprawią estetykę skweru M.Falskiej, a kolorowe krzewy i kwiaty będą ozdobą tego miejsca. Zapach będzie przyciągał pszczoły miejskie oraz poprawi okoliczny zapach. Ogrodzenie zabezpieczy teren przed dewastacją.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Uporządkowanie terenu przed nasadzeniem - 10 000,00 zł

- 15 sztuk magnolii po 150 zł - 2 250,00 zł

- 30 sztuk róż pachnących - 100 zł/sztuka - 3 000,00 zł

- Nasadzenia - 5 000,00 zł

- Ogrodzenie - 9 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 29 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania.


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki