Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-26 11:36:26
Powrót do projektu

Kolejne 1000 sadzonek draceny rozdanych mieszkańcom do zasadzenia.

status: Trwa ocena


W kolejnych projektach lokalnych można wybrać rośliny, które zostaną rozdane nam mieszkańcom do zasadzenia. W jednym projekcie ogólnodzielnicowym otrzymamy zestaw roślin, taki jaki Państwo wybrali ;) w ubiegłej edycji BP.

Polecam głosowanie na wszystkie projekty, bo cały Ursynów może być zielony, i niski i wysoki! A zdrowie jest bardzo ważne!

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Ursynów

Istotne informacje o lokalizacji

Ursynów


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każdy mieszkaniec (obszaru , Ursynowa, Warszawy ) możne skorzystać z projektu. Rośliny otrzyma każdy kto zadeklaruje, że posadzi otrzymane roślinny na terenie obszaru którego dotyczy projekt. Rozdawanie sadzonek, będzie odbywała się w miejscach publicznych np. na imprezach zorganizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów.

Każdy mieszkaniec będzie mógł może otrzymać max. 2 sztuki sadzonek doniczkowych.
Pełny opis projektu

W kolejnych projektach lokalnych można wybrać rośliny, które zostaną rozdane nam mieszkańcom do zasadzenia. W jednym projekcie ogólnodzielnicowym otrzymamy zestaw roślin, taki jaki Państwo wybrali w głosowaniu w ubiegłej edycji BP ;). We wszystkich projektach wybraliśmy dla Państwa rośliny najlepiej oczyszczające powietrze, zarówno doniczkowe do uprawy w domach i na balkonie, jak i do zasadzenia w ogrodzie.

Terminy rozdania roślin zostaną dostosowane w momencie wygrania projektów i zostaną również dostosowane do imprez zaplanowanych i planowanych na terenie Dzielnicy Ursynów. Z uwzględnieniem faktu nie znanego obecnie który z projektów przejdzie do realizacji oraz zasady by rozdawanie było w możliwie wielu różnych terminach.

Polecam głosowanie na wszystkie projekty, bo cały Ursynów może być zielony, zarówno niski i wysoki! A zdrowie jest bardzo ważne!

Projekt ma na celu przeprowadzenie informacji edukacyjnej w zakresie oczyszczania powietrza przez roślinny.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zdrowie, ekologia!

Rośliny zwłaszcza zimozielone są szczególnie ważne w procesie oczyszczania powietrza zwłaszcza z ropopochodnych związków pochodzących z płynów samochodowych i spalin, pyłów toksyn pochodzących z spalania śmieci i oddolnego spalania węgla w piecach domowych instalacji grzewczych, oraz różnego rodzaju związków chemicznych, czasem bardzo szkodliwych pochodzących z budynków i mebli. W tym klejów zawartych w meblach, czy stabilizatorów w piankach izolacyjnych.
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Gatunki roślin:

Dracena - 1 000 szt.

Koszt roślin : 33 000,00 zł

Koszt zorganizowania jednodniowej imprezy na terenie Dzielnicy Ursynów (dostarczenie i rozdanie sadzonek, reklama, plakaty, uporządkowanie terenu po zakończeniu imprezy):

2 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 35 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 35 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki