slacek - zmiany z 2018-02-02 08:28:02
Powrót do projektu

Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej w ul. Rudzkiej od Hłaski do Łomiańskiej

status: Zgłoszony


Budowa ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Łomiańskiej - z włączeniem do odcinka zrealizowanego przez firmę Skanska w ramach budowy budynku mieszkalnego. Nawierzchnia bitumiczna.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9695047140121
szerokość geograficzna: 52.2782936403545

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Rudzka

Istotne informacje o lokalizacji

Południowa strona ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Łomiańskiej.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • rodziny z dziećmi
  • rowerzyści

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępny, całą dobę, dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, szerokości 2 m. po południowej stronie ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Hłaski do ul. Łomiańskiej. Dalej ścieżka rowerowa częściowo jest, a częściowo będzie przedłużona do ul. Klaudyny przez firmę Skanska w ramach budowy dojazdów do dalszego etapu osiedla mieszkaniowego.Przebieg ścieżki po południowej stronie ul. Gdańskiej od ul. Marka Hłaski, do ul. Łomiańskiej. Na skrzyżowaniu z ul. Hłaski zostaną wykonane przejazdy rowerowe przez 2 ramiona skrzyżowania (ulice Hłaski i Gdańską) oraz krótki odcinek ścieżki rowerowej łączący te przejazdy po łuku.Dodatkowo projekt obejmuje budowę wzdłuż ścieżki rowerowej chodnika o szerokości 2 m z płyt betonowych 50x50 oddzielony pasem zieleni o szer. 1,5 m lub w razie braku miejsca pasem z kostki kamiennej. W pasie zieleni zostaną posadzone krzewinki o wysokości 20 - 30 cm, zniechęcające do przekraczania przez pieszych.Projekt jest komplementarny z odcinkami ścieżki rowerowej już wykonanymi lub planowanymi do wykonania:

- odcinek od Gdańskiej do Kolektorskiej przez park Stawy Kellera z Budżetu Partycypacyjnego 2016

- odcinek Łomiańska - stacja pomp - wykonany przez firmę Skanska w 2016 r.

- odcinek - stacja pomp - Klaudyny wraz z budową ronda - do wykonania przez firmę Skanska

- odcinek rondo - do włączenia w ścieżkę rowerową wzdłuż al. Armii Krajowej - BP 2017.Niestety plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gdańskiej. Według tego planu ścieżka rowerowa jest planowana po zachodniej stronie ul. Hłaski. Niestety jest to bardzo kosztowne gdyż po tej stronie nie ma miejsca w pasie drogowym - trzeba by przesunąć jezdnię. Dlatego zdecydowano, że na odcinku za ul. Hłaski ruch rowerów będzie odbywał się jezdnią.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej, który powstanie w 2016 r. po realizacji ścieżki przez Stawy Kellera od ul. Słowiańskiej do ul. Gdańskiej, realizacji odcinka ścieżki w ul. Rudzkiej przez firmę Skanska z istniejącymi ścieżkami wzdłuż trasy AK. Projekt komplementarny z innym projektem składanym do BP 2017 - uzupełnienia brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż Trasy AK na odcinku ul. Mickiewicza.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt ścieżki: 140 m x 2 x 200,00 zł = 56 000,00 zł

Koszt chodnika: 140 m x 2 x 200,00 zł = 56 000,00 zł

Nasadzenia zieleni: 10 000,00 zł

Dokumentacja: 10 000,00 zł

Razem: 132 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 132 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt uzupełniania oznakowania, cyklicznego zamiatania, odśnieżania chodnika


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki