Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-11 09:09:11
Powrót do projektu

Place zabaw na Przy przy Bażantarni i Pala Telekiego będą miały WC, źródełko i częściowe zadaszenie.– uzupełnienie infrastruktury (częściowe zadaszenia, źródełko wody pitnej)

status: Trwa ocena


Place zabaw przy Bażantarni i Pala Telekiego będą miały WC– uzupełnienie infrastruktury (częściowe zadaszenia, źródełko wody pitnej i częściowe zadaszenie. )

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Kabaty

Istotne informacje o lokalizacji

Kabaty


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Jak wszyscy to wszyscy, babcia też!

Efekty realizacji projektu będą dostępne dla ogółu mieszkańców w godzinach otwarcia danego placu zabaw.


Pełny opis projektu

1. Place zabaw na Przy Bażantarni i Pala Telekiego będą miały WC, źródełko wody pitnej i częściowe zadaszenie.w Parku Przy Bażantarni będą miały (oprócz osłon przed słońcem, które zostaną zrealizowane w roku 2018 w ramach budżetu partycypacyjnego), dodatkowe zadaszenie o wymiarach 5 m x 5 m do ochrony przed deszczem zwłaszcza konwekcyjnym jak i ochrony przed słońcem również dla dorosłych opiekunów.

2. Plac zabaw przy ul Pala Telekiego będzie miał (oprócz osłon przed słońcem, które zostaną zrealizowane w roku 2018 w ramach budżetu partycypacyjnego), dodatkowe zadaszenie o wymiarach 5 m x 5 m do ochrony przed deszczem zwłaszcza konwekcyjnym jak i ochrony przed słońcem również dla dorosłych opiekunów.

3. Plac zabaw przy ul. Pala Telekiego będzie miał źródełko wody pitnej.

4. Toaleta przy ul. Pala Telekiego zrealizowana w ramach budżetu parytycypacyjnego będzie czynna cały rok, łącznie z okresem zimowym. Obecnie w miesiącach zimowych jest zamknięta.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Plac zabaw uzyska dodatkową funkcjonalność. Będzie czyściej. zdrowiej i bezpieczniej gdy będzie się można napić wody, schronić przed słońcem i zrobić siusiu po raz pierwszy gdzie indziej niż w krzakachskorzystać z toalety w higienicznych warunkach. Plac zabaw będzie nie tylko ładnie wyglądał, ale też będzie funkcjonalnyniewątpliwie bardziej użyteczny.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Ja bym to zrobił z marmurów za 50 000, ale urzędnicy potrzebują minimum 100 000 by zrobić to wszystko z plastiku. Życie.

- koszt dokumentacji projektowej wiaty w Parku przy Bażantarni – 4 000 zł

- koszt dokumentacji projektowej wiaty przy placu zabaw ul. Pala Telekiego i źródełka wody pitnej – 6 000 zł

- wykonanie wiaty ochraniającej przed deszczem – 2 x 8 000 zł

- koszt wykonania przyłącza wodociągowego i źródełka wody pitnej – 44 000 zł

Razem – 70 000 zł


Całkowity koszt projektu: 70 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

- koszt wody – 2 000 zł.

- koszt sprzątania – 500 zł.

- koszt utrzymania toalety w okresie zimowym – 4 mc x 9 tys. zł = 36 000 zł

- koszt bieżących napraw i konserwacji – 2 000 zł

Razem – 40 500 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 40 500,00 zł

Załączniki