Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-05 12:22:05
Powrót do projektu

Park przy ul. Zaruby.

status: Zgłoszony


Trawa, drzewa, alejki, ławki, pierzeje, gołąbki, zakochani.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Kabaty, przy ul. Zaruby.

Istotne informacje o lokalizacji

Ursynów


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Jak wszyscy, to wszyscy babcia też!


Pełny opis projektu

Trawa, drzewa, alejki, ławki, pierzeje, gołąbki, zakochani.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Trawa, drzewa, alejki, ławki, pierzeje, gołąbki, zakochani. Zakochaj się na Zaruby!


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

230000


Całkowity koszt projektu: 230 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Lokalizacja przy ul. ZARUBY.pdf