Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-03-22 11:53:22
Powrót do projektu

Naklejki edukacyjne o pierwszej pomocy na schody metratrzech schodach w Urzędzie Dzielnicy.

status: Zgłoszony


naklejki edukacyjne o pierwszej pomocy na schody. Naklejki zostaną umieszczone na trzech schodach w Urzędzie Dzielnicy prowadzących z parteru na pierwsze piętro.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ursynów

Istotne informacje o lokalizacji

Ursynów


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każdy będzie mógł, a użytkownicy schodów do metra będą musieli.


Pełny opis projektu

naklejki edukacyjne o pierwszej pomocy na schody


Uzasadnienie dla realizacji projektu

edukacja pierwszej pomocy wciskana ludziom mimo woli!


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

12000


Całkowity koszt projektu: 12 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki