Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-05-28 16:02:28
Powrót do projektu

Naklejki edukacyjne o pierwszej pomocy na schodach w Urzędzie Dzielnicy.

status: Zgłoszony


Naklejki edukacyjne o pierwszej pomocy na schody. Naklejki zostaną umieszczone na schodach w Urzędzie Dzielnicy prowadzących z parteru na pierwsze piętro.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ursynów

Istotne informacje o lokalizacji

Ursynów


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Podczas wchodzenia po schodach, utrwalenie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.


Pełny opis projektu

naklejki edukacyjne o pierwszej pomocy na schody16 naklejek o wymiarach ~ 19 cm x 120 cm.

Naklejki z krokami resuscytacji:

1. Oceń swoje bezpieczeństwo

2. Sprawdź, czy poszkodowany reaguje

3. Głośno wołaj o pomoc

4. Udrożnij drogi oddechowe

5. Sprawdź, czy oddycha prawidłowo

6. Zadzwoń pod numer 999 lub 112

7. Rozpocznij reanimację

8. Kontynuuj resuscytację aż do przyjazdu pogotowia

Niemowlęta: 5 wdechów/30 uciśnięć/2 wdechy

Dzieci: 15 uciśnięć/2 wdechy

Dorośli: 30 uciśnięć/2 wdechy

Naklejki z numerami alarmowymi:

Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe 999

Policja 997

Straż Pożarna 998

Straż Miejska 986


Uzasadnienie dla realizacji projektu

edukacja pierwszej pomocy wciskana ludziom mimo woli!


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1000


Całkowity koszt projektu: 1 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki