Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-03-30 11:50:30
Powrót do projektu

Kurs niesienia pierwszej pomocy dzieciom (pediatryczny).

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Kursy pierwszej pomocy pediatrycznej tj. niesienia pierwszej pomocy dzieciom, przeznaczone dla zainteresowanych mieszkańców Ursynowa.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.058263619292802
szerokość geograficzna: 52.12953660339195

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Przedszkole Owieczka.Asia, ul. Ekologiczna 15/66, 02-798 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Przedszkole Owieczka.Asia, ul. Ekologiczna 15/66, 02-798 Warszawa

Ursynów

Lokalizacja projektu

Przedszkole Owieczka.Asia, ul. Ekologiczna 15/66, 02-798 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Przedszkole Owieczka.Asia, ul. Ekologiczna 15/66, 02-798 Warszawa

Ursynów

Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt zakłada możliwość korzystania z jego założeń przez ogół

mieszkańców

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt zakłada możliwość korzystania z jego założeń przez ogół

Projekt zakłada możliwość korzystania z jego założeń przez ogół zainteresowanych mieszkańców Ursynowa.

Zapisy na kursy według kolejności zgłoszeń, mailowo i/lub telefonicznie.

Łącznie z kursów może skorzystać 120 osób.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie kursów pediatrycznych tj. z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Projekt przewiduje 10 kursów, z których każdy powinien obejmować ok. 5 godzin wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, odbywać się w ciągu jednego dnia i być przeznaczony dla 12-osobowej grupy uczestników.

Wszystkie kursy będą odbywać się w weekendy ze wskazaniem na sobotę, w okresie od kwietnia do grudnia 2019 roku.

Miejsce przeprowadzenia kursów: ul. Ekologiczna 15/66, 02-798 Warszawa (zgoda dysponenta lokalu).

Kursy zostaną przeprowadzone przez firmę/organizację posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, zatrudniającą wykwalifikowanych ratowników medycznych. Wyposażenie w postaci fantomów, masek ochronnych i rękawiczek na potrzeby kursu zapewni realizator projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Edukacja w zakresie pierwszej pomocy jest niezwykle istotna. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej jest naszym obowiązkiem. Udzielając pierwszej pomocy ratujemy komuś życie lub ocalamy go od kalectwa. Cel: integracja mieszkańców, przeciwdziałanie wykluczeniom osób starszych, rodzin wielodzietnych i samotnych rodziców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

9600 zł za przeprowadzenie 10 kursów pierwszej pomocy dla 12 osób w każdym z kursów = koszt przeprowadzenia 1 kursu dla 12 osób to 1000 zł; w tym koszty:

promocja projektu (strona+wydarzenia na FB i/lub 10 plakatów i/lub 100 ulotek) w oparciu o wymogi Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,

rekrutacja i koordynacja projektu,

wynagrodzenia osób prowadzących kursy - wykwalifikowanych ratowników medycznych,

udostępnienie/zapewnienie niezbędnych materiałów na każdy z kursów przez Wykonawcę (fantomy, maski ochronne, rękawiczki itp.),

ubezpieczenie OC i NNW wykonawcy,

certyfikaty/dyplomy dla wszystkich uczestników kursów.

12000


Całkowity koszt projektu: 12 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki