slacek - zmiany z 2018-01-29 13:48:29
Powrót do projektu

Programowanie od przedszkola do seniora

status: Zgłoszony


Zajęcia z programowania dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, dorosłych oraz seniorów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9290838241577
szerokość geograficzna: 52.2719521802422

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacjina terenie Szkoły Podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 352


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku po godz. 15.00. Powstaną trzy grupy uczniów ze szkół podstawowych (1 godz./tyg.), dwie grupy przedszkolaków (pół godz./tyg.), dwie grupy dla dorosłych i seniorów (1 godz./tyg.). Grupy będą liczyły 15 osób. Jeden cykl zajęć będzie trwał 4-5 miesięcy. Przewidziane są dwa cykle.

Uczestnicy projektu będą rekrutowani do udziału w zajęciach poprzez plakaty dostarczane do przedszkoli, szkół, klubów seniora oraz stronę internetową szkoły, www Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz profil Facebook budżetu partycypacyjnego. Udział w grupach rezerwowany będzie telefonicznie. O rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń telefonicznych u organizatora zajęć.


Pełny opis projektu

Projekt wymaga zakupu materiałów oraz sprzętu potrzebnego do prowadzenia warsztatów. W ramach projektu uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę z zakresu programowania z wykorzystaniem Ozobotów, które oswajają użytkowników z nowoczesną edukacją poprzez łączenie teorii z zabawą. Urządzenie zaprogramowane za pomocą kodu działa w rzeczywistości, dzięki czemu uczestnik zajęć może natychmiast oglądać i weryfikować efekty swojej pracy. Nauka programowania uczy kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz logicznego myślenia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nauczanie programowania ma na celu rozbudzenie potrzeby wytyczania nowych ścieżek rozwoju oraz kreatywnego wykorzystywania możliwości jakie dają nowe technologie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

WYPOSAŻENIE:

1. OZOBOT EVO - 32 szt = 1856018 560,00 zł

2. Karty pracy cz. I, II - 4 szt = 200,00

3. Mata edukacyjna „Kodowanie na dywanie” - 2 szt = 300,00

4. mazaki OZOBOT zestaw - 32 szt = 960,00

5. komputer all in one - 30 szt = 105000105 000,00 zł

6. komputer all in one - 2 szt = 1000010 000,00 zł

7. oprogramowanie office - 32 szt = 1024010 240,00 zł

8. corel draw - 1 szt = 20002 000,00 zł

9. drukarka laserowa A3 kolor - 1 szt = 50005 000,00 zł

10. toner do drukarki - 1 szt = 30003 000,00 złWYNAGRODZENIE:

11. "prowadzenie zajęć 6 grup dzieci ze szkół podstawowych x 20 godzin x 65 zł + 4 grupy przedszkolne x 10 godzin x 65 zł + 4 grupy dorosłych i seniorów x 20 godzin x 65,00 zł" = 240 os. x 65,00 zł = 1560015 600,00 zł

12. pochodne od wynagrodzeń liczba godzin 92 x 12,50 zł = 260 x 12,50 zł = 32503 250,00 zł

13. Koordynator 20 godz. x 65,00 zł = 13001 300,00 zł

14. promocja i oznakowania budżetu partycypacyjnego = 800,00 zł

15. środki czystości = 800,00 zł

16. media (energia elektryczna, zużycie wody) = 900,00 zł

SUMA: 177910177 910,00 zł


Całkowity koszt projektu: 177 910,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • kosztorys_programowanie.xls