Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-05-28 16:05:28
Powrót do projektu

Kamery monitorujące ON-Line paśnik w Lesie Kabackim w paśmie widzialnym i nocnym .

status: Zgłoszony


Kamery monitorujące ON-Line paśnik w Lesie Kabackim w paśmie widzialnym i nocnym.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ursynów

Istotne informacje o lokalizacji

Ursynów


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Kamery monitorujące ON-Line paśnik w Lesie Kabackim w paśmie widzialnym i nocnym.


Pełny opis projektu

Kamery monitorujące ON-Line paśnik w Lesie Kabackim w paśmie widzialnym i nocnym.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Kamery monitorujące ON-Line paśnik w Lesie Kabackim w paśmie widzialnym i nocnym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kamery monitorujące ON-Line paśnik w Lesie Kabackim w paśmie widzialnym i nocnym.

1. Koszt kamery: 2000zł/1szt.

2. Koszt kart sim transmisji danych dla 5 kamer w ciągu 12 miesięcy – 900zl

3. Koszt wymiany akumulatorów – 2000zl

4. Koszt serwisu wraz z rozmieszczeniem, odczytywaniem danych, obróbką materiału itd.: 2000zlŁącznie: 14 900zl
Całkowity koszt projektu: 14 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt utrzymania w latach kolejnych: 3000 – obsługa plus akumulatory.


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki