Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-16 09:55:16
Powrót do projektu
Czystsze powietrze na Ursynowie

Elektroniczna tablica informacyjna na Urzędzie Dzielnicy Ursynów.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada zamontowanie na ratuszu dużej, multimedialnej tablicy z aktualnymi informacjami na temat stanu zanieczyszczenia powietrza na Ursynowie i w centrum Warszawy, a także ostrzeżeniami o smogu oraz , zaleceniami dla mieszkańców i kierowców samochodów w przypadku stanów alarmowych oraz informacje o wydarzeniach tj. sesjach Rady Dzielnicy Ursynów i posiedzeniach komisji, imprezach kulturalnych itd.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ratusz

Istotne informacje o lokalizacji

ratusz


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Jak wszyscy to wszyscy, babcia też!


Pełny opis projektu

Duża tablica multimedialna (ok. 2 x 3 5 metry) będzie mieć funkcję informacyjną, dzięki której mieszkańcy Ursynowa i kierowcy jadący AL. KEN w kierunku centrum Warszawy dowiedzą się o bieżącym stanie zanieczyszczenia powietrza w dzielnicy czy w centrum miasta, alarmach smogowych, a także np. o dniach z bezpłatną komunikacją miejską czy różnych akcjach dotyczących czystości powietrza w Warszawie. Obecnie tego typu informacje dostępne są głównie w internecie czy specjalnych aplikacjach i niewiele osób zdaje sobie sprawę z powagi problemu zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencji w dłuższej perspektywie.Dodatkową funkcją tablicy będzie przekazywanie mieszkańcom wskazówek odnośnie zalecanego postępowania w okresie dużego zanieczyszczenia powietrza np. unikanie długotrwałego przebywania na powietrzu przez osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży czy osoby uprawiające sport, a dla kierowców np. zalecenie aby wybrali danego dnia komunikację miejską zamiast samochodu i skorzystali z darmowych parkingów P+R.Na tablicy znajdą się dane na temat stanu powietrza na terenie Ursynowa oraz w centrum Warszawy (ponieważ to w tamtym kierunku jedzie większość kierowców), z wyszczególnieniem aktualnego pomiaru oraz czytelną informacją jakiemu % dopuszczalnej normy on odpowiada. Wśród wskaźników znaleźć się mogą m.in. pył zawieszony PM10 i PM2,5, C6H6 (benzen), NO2 (dwutlenek azotu) i CO (tlenek węgla). Aktualne dane pobierane mogą być z ogólnodostępnych stacji pomiarowych np. Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ogólna ocena stanu powietrza powinna być oznaczana prostymi do zrozumienia kolorami (np. zielony - czyste powietrze, żółty - średnie, czerwony - stan alarmowy), a także "buźkami" symbolizującymi poziom zanieczyszczeń.Na tablicy powinno być również miejsce na wyraźną informacje o alarmie smogowym czy alerty o prognozowanym poważnym zanieczyszczeniu na terenie Ursynowa.

Wyświetlanie informacji na temat planowanych sesjach Rady Dzielnicy Ursynów i posiedzeniach komisji, imprezach kulturalnych itd.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Informacja o stanie powietrza, ogólne informacje na temat wydarzeń w Dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

12000

70 000 zł koszt tablicy z zamontowaniem

5 000 koszt oprogramowania do obsługi tablicy

500,00 zł koszt energii elektrycznej do zasilania na 1 rok

3 000 zł koszt konserwacji i wsparcia informatycznego


Całkowity koszt projektu: 12 00078 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

3500,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki