Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-16 13:05:16
Powrót do projektu

Tańcz jak chcesz i lubisz - bezpłatny kurs tańca nie tylko dla seniorów

status: Zgłoszony


Zajęcia taneczne które: poprawiają koordynację, zmysł równowagi, są zdrowe dla serca. West Coast Swing to taneczna rozmowa pomiędzy partnerką i partnerem, która łączy, rozwija, pomaga nawiązywać relacje interpersonalne i pogłębiać je. Można go tańczyć do 80% powszechnie znanej muzyki. I to najbardziej urzeka w tej formie - naturalność i elegancja.


Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Kłobucka 14

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

 • kultura
 • pomoc społeczna
 • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dorośli
 • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zakładamy organizację projektu w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców Ursynowa. Zajęcia taneczne integrują ludzi niezależnie od wieku, nastroju i umiejętności. Podział na grupy daje możliwość indywidualnego podejścia do uczestników. Opisana inicjatywa zakłada udział wolontariuszy czyli aktywizację mieszkańców do czynnego udziału nie tylko w zajęciach. Zwieńczeniem projektu jest FlashMob, prosta choreografia zatańczona w miejscu publicznym, porywająca do tańca przechodniów. Brazylijscy badacze odkryli, że wspólny taniec z innymi podwyższa próg bólu a efekt ten utrzymuje się jeszcze kilka godzin później. Przy czym ważniejsza okazuje się synchronizacja niż wysiłek fizyczny, ćwiczenie fizyczne oraz poczucie jedności powodują, że mózg zaczyna produkować tzw. „hormony szczęścia”. Zajęcia będą prowadzone w dwóch turach (2 razy po 10 zajęć) z przerwą wakacyjną, będą obowiązywały zapisy telefoniczne i elektroniczne.


Pełny opis projektu

1. Zorganizowanie cyklu zajęć dla 6 grup uczestników po 10 par każda, zróżnicowanych pod względem wieku i umiejętności tanecznych (poziom początkujący i średniozaawansowany). Rekrutacja poprzez formularz na stronie www lub zapisy przez telefon. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych lub wieczornych oraz w weekend w godzinach porannych. Dodatkowo będzie praktis czyli czas dla każdego z tancerzy West Coast Swing zwanym dalej WCS na utrwalenie nabytych umiejętności raz w tygodniu 2 godziny w niedziele wieczorem otwarty dla wszystkich osób (decyduje kolejność zapisów poprzez formularz na stronie www)2.Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez instruktorów specjalizujących się w West Coast Swing legitymujących doświadczeniem w pracy z seniorami, posiadających umiejętność współpracy z wolontariuszami. to z pewnością poszerzy możliwości poszukiwania instruktorów.Dodatkowo pod koniec trwania kursu zorganizowany będzie pokaz taneczny w formie „Flash Mob” z możliwością dołączenia osób obserwujących (możliwość nauczenia prostego układu przez wyznaczonych wolontariuszy).3. Jeden raz w miesiącu organizacja na prośbę mieszkańców Ursynowa potańcówki wielopokoleniowej, tzw. Starter dla wszystkich chętnych, podczas którego odbędzie się nauka podstaw WCS poprowadzona przez wyznaczone osoby ze środowiska tancerzy WCS w koszulce z logo akcji i w razie ilości osób przekraczających możliwości techniczne sali decyduje kolejność przyjścia.4. Do realizacji projektu potrzebne będą: ubezpieczenie uczestników i wolontariuszy od następstw nieszczęśliwych wypadków, materiały promocyjne, sale do tańca z niezbędną infrastrukturą. Zalecana jest także osoba koordynująca wolontariuszy i wspierająca całość zadań projektu (doświadczenie w zarządzaniu wolontariuszami oraz organizacja tanecznych projektów pro-bono).5. WCS to nie jest tylko taniec to połączenie czytania mowy ciała i wspólnego interpretowania usłyszanej muzyki. Więcej International Flash Mob WCS - https://www.youtube.com/watch?v=g3IZvgodblo

https://www.youtube.com/watch?v=xt6m3BB6raA

https://www.youtube.com/watch?v=bi1FwV3PJGI


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Od 2012 roku odbywają się zajęcia West Coast Swing dla Seniora. WCS to taniec dla każdego i właśnie dla osób tych bardziej doświadczonych życiowo jest on szczególnie atrakcyjny. To taniec, który jest rehabilitacją ruchową, poprawia kondycję i koordynację, doskonałym ćwiczeniem pamięci i uwagi, sposobem na chandrę i depresję. Umożliwia poznawanie osób w różnym wieku i dostarcza dużo satysfakcji z pokonywania trudności. Zachęca do innych aktywności nie tylko ruchowych oraz uwrażliwia na muzykę, rozwija wyobraźnię i empatię.

Dofinansowanie zajęć tanecznych jest szczególnie ważne dla emerytów ze względu na wysokość otrzymywanych przez nich świadczeń i zwiększonych wydatków na poprawę stanu zdrowia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- instruktorzy: 6 grup po 2 godziny/tydzień to 12 godzin + 2 godziny praktisu = 14 godzin po 183 zł /tydzień

14 x 183 x 20 tygodni = 51 240 zł brutto. Wynajęty instruktor pokrywa koszty ZAIKSU w ramach swojego wynagrodzenia.

- wynajem Sali: 6 grup po 2 godziny/tydzień to 12 godzin + 2 godziny praktisu = 14 godzin po 150 zł /tydzień 14 x 150 x 20 tygodni = 42 000 zł brutto

- koszulki: 300 szt. po 25 zł -300 x 25 =7500 zł brutto

- ulotki i inne materiały promocyjne: 2000 szt x 100 plakatów 2000 x 0,50 +300 = 1300 zł bruttopromocja wydarzenia: 40 sztuk B1 i 300 sztuk B2 plakatów=koszt 1500zł, 2000 sztuk ulotek -1000zł=3500,00zł

- 2 ogłoszenia w prasie tygodniku lokalnym = 2000,00 zł

- ubezpieczenie NNW: 3000 zł brutto

- ubezpieczenie OC dla wolontariuszy i instruktorów: 700 zł brutto

- rollup z logo akcji, partnerów, urzędu itd. 300 zł

- telefon na kartę: 30 zł x 5 mcym-cy 30 x 5 = 150 zł brutto

Zajęcia będą prowadzone w dwóch turach (2 razy po 10 zajęć) z przerwą wakacyjną.


Całkowity koszt projektu: 106 190110 390,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • warsztaty.jpg
 • taniec.jpg
 • wcs 1.jpg
 • wcs 2.jpg
 • wcs 3.jpg
 • wcs.jpg