Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2018-06-01 11:13:01
Powrót do projektu

Zielona Skarpa

status: Zgłoszony


Reprezentacyjna przestrzeń Skarpy Ujazdowskiej zasługuje na rewitalizację! Proces ten winien rozpocząć remont schodów znajdujących się na skarpie pod Zamkiem Ujazdowskim wraz z uporządkowaniem zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie schodów.

Wybierając ten projekt głosujesz drogi Mieszkańcu na nową i uporządkowaną zieleń oraz elementy małej architektury na terenie skarpy.


Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Miejska działka na terenie Dzielnicy Śródmieście w obrębie nr 50612: o nr. ewid. 8

Istotne informacje o lokalizacji

Park Agrykola zgodnie z Zarządzeniem nr 1427/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 sierpnia 2017 r. powierzony został w zarządzenie i administrowanie Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren otwarty, dostępny 24/7/365 dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Pragniemy zaznaczyć w przestrzeni miasta, iż Zamek Ujazdowski, Skarpa Warszawska z Parkiem Agrykola oraz Kanał Piaseczyński stanowią element historycznego założenia urbanistycznego jakim jest Oś Stanisławowska. Wnioskujemy o wyeksponowanie Osi Stanisławowskiej w Parku Agrykola. Proces ten należy rozpocząć od remontu schodów znajdujących się na skarpie pod Zamkiem Ujazdowskim wraz z uporządkowaniem zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie schodów

* ostateczny zakres realizacji i dobór gatunkowy może ulec zmianie po wykonaniu projektu.

Projekt BP obejmuje:

1. Opracowanie projektu remontu schodów wraz z projektem gospodarki istniejąca zielenią znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie schodów.

Park Agrykola wpisany jest do rejestru zabytków, wszelkie działania na jego terenie wymagają uzgodnienia i akceptacji z konserwatorem zabytków.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stan Skarpy Ujazdowskiej przy Pałacu Ujazdowskim wymaga interwencji (zdjęcia w załączniku 1). Chcielibyśmy, aby tak ważna dla Warszawy przestrzeń publiczna stała się jej wizytówką. Dlatego widzimy potrzebę uporządkowania stylistycznie terenu na Skarpie


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu schodów wraz z inwentaryzacją i projektem gospodarki istniejącą zielenią znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie schodów wraz z nadzorem autorskim 4 000,00 zł.

2. Realizacja remontu schodów wraz z gospodarką istniejącą zielenią znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie schodów 210 000 zł.

3. Koszty graficznego oznakowania zadań wykonanych w ramach budżetu partycypacyjnego - 4 000,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 254 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

W zakresie rodzaju oraz szacunkowej wartości kosztów eksploatacji projektu w kolejnych latach:

Roczny koszt utrzymania około 2 000 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki

  • Stan obecny.pdf