Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-12 07:42:12
Powrót do projektu
Największa

Kosmiczna pomoc dydaktyczna, na kosmiczną skalę! Poznajemy układ słoneczny w skali 1:10 1 000 000 000 z zachowaniem proporcji wymiarów . i masy

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada postawienie w okolicy placu zabaw na Oklówku i Parku przy ul. Koński Jar 4 instalacji edukacyjnych i obserwacyjnych.

Modelu układu słonecznego z zachowaniem skali.

Modelu układu ziemia, księżyc z zachowaniem skali.

Modelu planet i słońca z zachowaniem skali masy.

Mapy nieba.Inny mój projekt zakłada budowę wielkiej kamery obskury!

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Olkówek ! i park im. Kozłowskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Olkówek


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówJak wszyscy to wszyscy babcia też

Projekt będzie ogólnodostępny w pełnym zakresie czasowym i dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Podręczniki, encyklopedie i modele 3D jakie znamy nie są w sanie oddać proporcji ciał układu słonecznego. Projekt zakłada wybudowanie ścieżki dydaktycznej pokazującej słońce i 8 5 planet z zachowaniem skali 1:1 000 000 000 rozmiarów i 1:10^27 masy, zarówno średnic planet, słońca, jak i orbit. Słońce i planety będzie można podnieść o ok. 2 cm. Z tym, że słońce także kręcić wokoło osi i podnieść za pomocą wagi umieszczonej pod ziemią z szalą w formie platformy o wymiarach 4x4 m tak by zmieścić się tam mogła grupa ludzi o wadze koło 2 T. W tej skali słońce będzie miało rozmiar dłonikuli o średnicy 140 cm i wadze prawie 2 T, ziemia monety i wadze 6 g, Jowisz małej piłeczki, a Neptun znajdzie znalazłby się w odległości 450 m 4,5 km od słońca gdyby starczyło miejsca.Druga instalacja w skali 1: 100 000 000 przedstawiać będzie globus z namalowanymi kontynentami i z dwoma osiami obrotu (pochyloną i pionową symulującą ruch ziemi wokoło słońca) i księżyc z zachowaniem skali rozmiaru i odległości. Księżyc będzie się poruszał na ramieniu, a obydwa ciała oświetli lampa "szerokości kątowej" porównywalnej ze słońcem. W ten sposób będzie można zaobserwować nie tylko proporcję rozmiarów i odległości, ale też zaciemnienia słońca i księżyca.Trzecia instalacja będzie odwzorowywała masy planet w skali 1:10^25 i słońca w skali 1:10^28. Modele planet i słońca będzie można podnieść przy czym cięższe modele - (słońca, Jowisza i Saturna będą ważyć od 47 kg do 199 kg) podniesiemy na kilka cm. A lżejsze, (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Uran, Neptun) od 30 g do 10 kg. Trzecia instalacja to będzie maszt do pomiarów astronomicznych zakończony ostro i z zawieszonymi na nim tarczami z otworami. Obok będą stały ruchome stojaki z tarczami. Obserwatorzy będą mogli przekręcać tarcze na maszcie i przestawiać stojaki z tarczami tak by otwory i obserwowany obiekt niebieski znalazły się w jednej linii, po czym będą mogli dokonywać pomiarówustawiony na jednej z parkowych latarni. Obserwatorzy będą mogli dokonywać pomiarów astronomicznych zwłaszcza ruchu księżyca i słońca. Cień rzucany przez księżyc i słońce w porze bezchmurnej będzie doskonale widoczny.Czwarta instalacja to będzie tablica z okrągłą ruchomą szybą przedstawiająca północne niebo w określonej porze.Wszystkie instalacje będą posiadały tablice informacyjne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Edukacja aktywna w której uczeń czynnie uczestniczy, dotyka, podnosi, obserwuje, mierzy. A wszystko na świeżym powietrzu.

Projekt ma za zadanie pomóc w przeniesieniu edukacji na świeże powietrze, tak by biedne dzieci choć przez chwilę nie musiały siedzieć w szkole. Ponadto ma być miejscem "pielgrzymek" wycieczek szkolnych z całej Polski, detronizując palmę na rondzie De Goula. Będzie też ciekawym urozmaiceniem parku, nawiąże do dinozaur owego placu zabaw stojącego nieopodal, pomoże zainteresować wielu ludzi astronomią, a wszystkich spacerowiczów uświadomi w skali rozmiarów i mas układu słonecznego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

70000

Instalacja 1 - 60 000 zł w tym model słońca 55 000 zł. Tablice i planety 5 000 zł.

Instalacja 2 - 15 000 zł. w tym model ziemi 3000 zł, księżyca 200 zł (marmurowa jasna kulka na stojaku o średnicy 5 mm) i słońce jako laser czerwony o średnicy ok. 5 mm.

Instalacja 3 - 500 zł maszcik i 1500 tablica.

instalacja 4 - 6000 zł.

Konsultacje astronoma 3000 zł

koordynacja 3000 zł

prace projektowe 5000 zł

uzgodnienia BHP 2000 zł

Razem - 101 000 zł


Całkowity koszt projektu: 70 101 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Drobne naprawy i czyszczenie - 5 000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki