Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2018-02-12 14:26:12
Powrót do projektu

Bezpieczna Ćmielowska - wymiana lamp

status: Zgłoszony


Projekt zakłada wymianę wszystkich lamp latarni na instalacje LED. Dzięki neutralnej barwie światła poprawi się bezpieczeństwo.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ulica Ćmielowska

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wymianę wszystkich lamp latarni, tj 20 na instalacje LED przy skrzyżowaniach ulicy Ćmielowskiej. Dzięki neutralnej barwie światła poprawi się bezpieczeństwo.

skrzyżowania ulic:

1 Z Milenijną;

2. Z Ceramiczną;

3. Z Myśliborską

4. Ze Światowida

5. Ze Świderską


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Poprawa widoczności - lampy ledowe gwarantują znaczną poprawę widoczności na ulicach, piesi stają się bardziej widoczni na przejściach dla pieszych i chodnikach.

2. Zmniejszenie poboru energii - lampy ledowe są bardziej energooszczędne niż stare lampy sodowe

3. Poprawa bezpieczeństwa


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

W projekcie należy uwzględnić koszt wymiany kablowych pionów zasilających oraz tabliczek bezpiecznikowych. Dodatkowo należy uwzględnić koszt wykonania dokumentacji projektowej w zakresie obliczeń oświetleniowych i dostosowania odpowiednich opraw oświetleniowych. Łączny koszt inwestycji :

Wymiana 20 szt. opraw oświetleniowych x 2500 zł = 50.000 zł

Dokumentacja projektowa 40.000 zł

Razem: 90.000 zł


Całkowity koszt projektu: 90 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

bez kosztów


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki