Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Białołęka - zmiany z 2018-04-12 12:24:12
Powrót do projektu

Bezpieczna Ćmielowska - wymiana lamp

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada wymianę wszystkich 11 lamp latarni na instalacje LED. Dzięki neutralnej barwie światła poprawi się bezpieczeństwo.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ulica Ćmielowska

Istotne informacje o lokalizacji

Skrzyżowanie ulicy Ćmielowskiej z:

1) ul. Milenijną - wymiana 3 opraw sodowych na LED,

2) ul. Ceramiczną - wymianę 5 opraw sodowych na LED,

3) ul. Świderską - wymianę 5 opraw sodowych na LED

.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wymianę wszystkich 11 lamp latarni, tj 20 na instalacje LED przy skrzyżowaniach ulicy Ćmielowskiej. Dzięki neutralnej barwie światła poprawi się bezpieczeństwo.

skrzyżowania ulic:

1 Z Milenijną;

2. Z Ceramiczną;

3. Z Myśliborską 4. Ze Światowida 5. Ze Świderską


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Poprawa widoczności - lampy ledowe gwarantują znaczną poprawę widoczności na ulicach, piesi stają się bardziej widoczni na przejściach dla pieszych i chodnikach.

2. Zmniejszenie poboru energii - lampy ledowe są bardziej energooszczędne niż stare lampy sodowe

3. Poprawa bezpieczeństwa


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

W projekcie należy uwzględnić koszt wymiany kablowych pionów zasilających oraz tabliczek bezpiecznikowych. Dodatkowo należy uwzględnić koszt wykonania dokumentacji projektowej w zakresie obliczeń oświetleniowych i dostosowania odpowiednich opraw oświetleniowych. Łączny koszt inwestycji :

Wymiana 20 11 szt. opraw oświetleniowych x 2500 zł = 50.000 27 500,00

Dokumentacja projektowa 40.22 000,00

Razem: 90.000 49 500,00


Całkowity koszt projektu: 90 00049 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

bez kosztów

konserwacja + energia 800,00zł x 11= 8 800,00zł./ za 1 rok
Całkowity koszt eksploatacji: 08 800,00 zł

Załączniki