pstrzelczyk - zmiany z 2018-03-21 18:14:21
Powrót do projektu

ŚWIADOMY NIEWIDOMY - oznakowanie w języku BRAILLE"A

status: Zgłoszony


Projekt ma polegać ma oznakowaniu Urzędu Dzielnicy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Bemowskiego Centrum Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wypożyczalnie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Klub Bemowskiego Seniora, Dom Pomocy Społecznej - tabliczkami z napisami w języku Braillea. Napisy będą informowały o godzinach i dniach pracy instytucji.

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

cała Dzielnica Bemowo

Istotne informacje o lokalizacji

z uwagi na ograniczony budżet wskazane jest oznakowanie miejsc "strategicznych" dla naszej dzielnicy tj. Urząd Dzielnicy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Bemowskie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wypożyczalnie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Klub Bemowskiego Seniora, Dom Pomocy Społecznej - drzwi wejściowe z różnych stron.


Klasyfikacja projektu

 • edukacja
 • kultura
 • pomoc osobom niewidzącym

Potencjalni odbiorcy projektu
 • dzieci
  • osoby z niepełnosprawnością
  • wszyscy zainteresowani

  Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

  z projektu mogą korzystać wszystkie osoby bez ograniczeń godzinowych i czasowych.


  Pełny opis projektu

  Oznakowanie Dzielnicy Bemowo tj. najważniejszych obiektów użyteczności publicznej, miejsc kulturalno-oświatowych, obiektów sportowych itp. tabliczkami z laminatów metalizowanych, PCV, PLEXI lub innego trwałego materiału, odpornego na warunki atmosferyczne i inne czynniki zewnętrzne. Tablice będą zawierały informacje dotyczące np. godzin pracy i dni pracy w przypadku instytucji w języku Braille'a. Tablice powinny być w rozmiarze który zapewni łatwy dostęp i umieszczone na "wyciągnięcie ręki" tak aby osoba zarówno wysoka jak i niska mogła bez problemu skorzystać z efektu projektu. Tablice powinny znajdować się w miarę możliwości montażu obok informacji dla osób widzących, tak aby nie sprawiać problemu z dostępnością.

  Z uwagi na ograniczone środki finansowe należy wziąć pod uwagę oznakowanie głównych miejsc, w przypadku zakładanego efektu projekt można poszerzać w kolejnych latach. Obecnie w naszej dzielnicy nie ma takich tablic informacyjnych, które ułatwiłyby codzienne życie i poruszanie się na zewnątrz osobom niewidzącym i niedowidzącym. tablice informacyjne powinny być wykonane w wymiarach pozwalających na łatwość w "odczytaniu palcami" osoby niewidzącej czy niedowidzącej, również uzależnione będzie ilością informacji na nich zawartych, tylko cyfry, czy godziny bądź nazwa miejsca w którym się znajduje wskazana osoba.


  Uzasadnienie dla realizacji projektu

  Tablice w języku Braille'a umożliwią:

  - łatwiejszy dostęp do różnych miejsc

  - osoby z niepełnosprawnością będą chętniej korzystały z komunikacji miejskiej bez obawy i konieczności korzystania z pomocy

  - nie będą miały obaw przed odrzuceniem i ignorancją ze strony innych osób

  - chętniej wyjdą z domu wiedząc że mogą korzystać z efektu projektu

  - brak takich rozwiązań na terenie Warszawy ,

  - wyjście na przeciw potrzebom osób niewidzących

  - tabliczki w języku Braille'a stanowią uzupełnienie informacji jakie mogą powziąć wskazani odbiorcy obecnie m. st. Warszawa montuje płyty chodnikowe z wypustkami wskazującymi odległości od ulicy czy torów.

  - ułatwi codzienne życie osób niewidomych


  Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

  wykonanie tablic informacyjnych za kwotę - 50.000,00 zł.


  Całkowity koszt projektu: 50 000,00 zł

  Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

  TAK


  Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

  w przypadku aktów wandalizmu lub kradzieży należy zmienić tabliczkę na nową


  Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

  Załączniki