Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-26 08:06:26
Powrót do projektu

Naturalnie powstające łąki - ograniczenie koszenia na rzecz obniżenia kosztów i podwyższenia wartości przyrodniczej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada zmianę myślenia w gospodarowaniu terenami zielonymi, poprzez określenie terenów które będą koszone tylko dwa razy w roku, a nie jak większość miejskich trawników ok raz w miesiącu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0428383395451420428383395451
szerokość geograficzna: 52.136206282852661362062828527

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ursynów, Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, w pobliżu ul. Ziemskiej, dz. nr 9 z obrębu 1-12-16

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Jak wszyscy to wszyscy babcia też! Teren realizacji projektu jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych – osób z każdej grupy wiekowej, w nieograniczonym zakresie.


Pełny opis projektu

Naturalne łąki mają większą powierzchnię czynną w porównaniu z trawnikami. Stanowią środowisko życia, żerowania i schronienie dla drobnych ssaków, ptaków i owadów. Łąki stanowią wspaniałe miejsce dla wypoczynku i rekreacji mieszkańców.

Zakładanie łąk jest uzasadnione troską o dobro zwierząt żyjących wokół nas, koniecznością zwiększenia różnorodności roślinnej.

Ponadto jest wspaniałym sposobem na zmniejszenie kosztów utrzymania miasta, poprzez zmniejszenie operacji koszenia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

ekologia, pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną i estetykę przestrzeni


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

dwukrotne w ciągu roku koszenie łąki, wygrabienie i utylizacja pokosu: 5000 m² x 0,15 zł x 2 = 1 500,00 zł.

przygotowanie i ustawienie tablicy informacyjno-edukacyjnej: 5 500,00 zł.

Koszt realizacji wyniesie: 7 000,00 zł

Koszt przygotowania tablicy obejmuje przygotowanie treści do zamieszczenia na tablicy, opracowanie grafiki, koszt płyty, wydruku treści oraz laminowania, a także koszt stelażu.


Całkowity koszt projektu: 7 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt eksploatacji obejmuje dwukrotne w ciągu roku koszenie łąki, wygrabienie i utylizację pokosu.: 5000 m² x 0,15 zł x 2 = 1 500,00 zł oraz mycie i konserwację , a także ew. usuwanie graffiti z tablicy: 135,00 zł.

Koszt eksploatacji w ciągu roku wyniesie: 1 635,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 1 635,00 zł

Załączniki