slacek - zmiany z 2018-04-10 14:57:10
Powrót do projektu

Spotkajmy się wśród zieleni na Magiera

status: Zgłoszony


Zaaranżowanie zielenią, ożywienie zaniedbanego podwórka na Starych Bielanach i przestrzeni między sąsiadującymi budynkami. Stworzenie przyjaznego zielonego miejsca odpoczynku, spotkań sąsiadów i ludzi starszych, dla których wędrówka do parku jest już zbyt trudna. Zapobieganie osamotnieniu i wyizolowaniu, budowanie więzi międzyludzkich w przyjaznym otoczeniu kojącej zieleni. Poprawienie estetyki miejsca i jakości powietrza.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9464130422566
szerokość geograficzna: 52.2719600580746

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Magiera / ul. Broniewskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Odcinek pomiędzy budynkami nr 21 i 23 przy ul. Magiera, oraz przestrzeń między budynkami przy ul. Magiera 21 -19 a budynkami przy ul. Broniewskiego ( jedna z bardziej ruchliwych ulic Bielan) na tej wysokości.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren nieogrodzony ogólnodostępny o każdej porze.


Pełny opis projektu

Podstawą do opracowania projektu jest pomysł promujący odbudowę i powstawanie nowych więzi międzysąsiedzkich, zwalczanie osamotnienia i wyizolowania poprzez stworzenie miejsca zachęcającego do wspólnego spędzanie czasu, oraz walka o poprawę jakości powietrza środowisku miejskim.

Najważniejszymi założeniami projektu jest integracja społeczna, polegająca na łamaniu barier wiekowych, kulturowych oraz społecznym. Stworzenie strefy wypoczynku i relaksu pośród zieleni dla osób w każdej grupie wiekowej, a w szczególności dla osób starszych, których dużo mieszka w tej okolicy a nie mając już sił by pójść do parku i nie posiadając w pobliżu swojego domu miejsca relaksu i spotkań - są osamotnieni. Idea miejsca, gdzie każdy znajdzie dla siebie swoją strefę wypoczynku na łonie natury. Projekt zakłada posadzenie na obecnie istniejących trawnikach kompozycji krzewów, traw ozdobnych i drzew, które zmieniłyby charakter tego miejsca z zaniedbanego i ogołoconego przez wycinki rosnących tu wcześniej drzew, na miejsce zadbane estetyczne i przyjazne dla mieszkańców. W założeniach projektu jest posadzenie na podwórku pomiędzy budynkami przy ul. Magiera 21 i 23 ( ok. 750 m2 obecnie zaniedbanego terenu) 6 szt. wiśni piłkowanych „Kanzan” oraz 3 szt. śliw wiśniowych „Pisardii” ( zamiennie klonów polnych”Elsrijk”), 120 szt. krzewów ( tawuła brzozolistna i tawuła brzozolistna „Tor Gold”) , 50 szt. traw ozdobnych ( miskant chiński „Silver Feather”, rozpelnica oścista) i 40 szt. róż okrywowych, oraz zamontowanie 6 szt. ławek z oparciem. Natomiast na zaniedbanych obecnie i pustych trawnikach pomiędzy blokami przy ul. Magiera 21-19 a budynkami przy ul. Broniewskiego na tej wysokości ( w sumie ok. 1400 m2 obecnie zaniedbanego terenu), w celu przeciwdziałaniu smogowi oraz dla poprawy estetyki tego miejsca utworzenie rabaty z krzewów w ilości 230 szt. ( dereń świdawa „Magic Flame”, dereń rozłogowy „Flaviramea”, tawuła brzozolistna i tawuła brzozolistna „Tor Gold”) i 60 szt. traw ozdobnych ( miskant chiński „Silver Feather”).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt powstaje w oparciu o poparcie oraz potrzebę ze strony mieszkańców obszaru, którego dotyczy, potwierdzonych podpisami pod projektem. Projekt wzbudził wśród mieszkańców ogromny entuzjazm, ponieważ miejsce to jest od wielu lat bardzo zaniedbane i zamieszkałe w dużej mierze przez osoby starsze, osamotnione, które w najbliższym otoczeniu swojego miejsca zamieszkania nie mają przyjaznego, estetycznego miejsca relaksu, odpoczynku i spotkań. Jednocześnie miejsce to znajduje się w dużej bliskości w stosunku do ul. Broniewskiego, która jest jedną z najbardziej ruchliwych ulic Bielan, a pojazdy poruszające się po niej emitują dużą ilość szkodliwych dla zdrowia pyłów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Zdjęcie darni i nadwyżek ziemi, zebranie zanieczyszczeń z powierzchni, wywóz - 10 833832,00 40

- Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat. III na terenie płaskim - 1 274,00 40

- Dowóz ziemi wraz z zakupem, rozścielenie ziemi - 11 947,00 50

- Zakup i rozłożenie geowłókniny - 3 043042,00 34

- Sadzenie i zakup krzewów i bylin liściastych form naturalnych - 27 000,00 zł

- Sadzenie i zakup drzew - 8 100,00 zł

- Mulczowanie powierzchni pod nasadzeniami korą drzew iglastych - 5 607,00 36

- Projekt - 7 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 74 804,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty pielęgnacji roślin 2000,00 zł x 8 miesięcy = 20 000,00 zł

Ewentualne odświeżanie kory wykańczającej i cieniującej rabaty 8 000,00 zł

Konserwacja ławek 6 szt x 100,00 zł = 600,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 28 600,00 zł

Załączniki

  • img037.pdf