Autor projektu - zmiany z 2018-01-22 23:27:22
Powrót do projektu

Międzypokoleniowe potańcówki na sieleckich podwórkach

status: Zgłoszony


Projekt zakłada organizację 4 potańcówek podwórkowych ze starymi warszawskimi szlagierami granymi na żywo. Projekt ma m.in. przypomnieć okolicznym mieszkańcom twórczość lokalnego barda, Stanisława Grzesiuka, zapoznać ich z folklorem czerniakowskim, który Grzesiuk z upodobaniem praktykował i przywrócić miejsce tej muzyki na okolicznych podwórkach i w przestrzeni wspólnej.

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Będziemy się bawić na wybranych podwórkach sieleckich należących do miasta. Ich wybór zależy od oceny akustyki przestrzeni i chęci okolicznych wspólnot do ugoszczenia na swoim podwórku takiej zabawy. W razie złej pogody lub braku zgody okolicznych wspólnot, potańcówki będą odbywać się w Teatrze Baza przy ul. Podchorążych 39

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkich chętnych - okolicznych mieszkańców, sympatyków, przejezdnych, również z innych części naszego miasta bez względu na wiek! Będziemy się bawić w piątek lub sobotę dwa razy w miesiącu w terminie od czerwca do września. W razie złej pogody przeniesiemy zabawę do Teatru Baza przy ulicy Podchorążych 39. Wstęp bezpłatny.


Pełny opis projektu

Międzypokoleniowe potańcówki na sieleckich podwórkach to pomysł na cykl potańcówek podwórkowych z przedwojennymi szlagierami warszawskimi. Projekt ma m.in. przypomnieć okolicznym mieszkańcom twórczość lokalnego barda, Stanisława Grzesiuka, zapoznać ich z folklorem czerniakowskim, który Grzesiuk z upodobaniem praktykował i przywrócić miejsce tej muzyki na okolicznych podwórkach i w przestrzeni wspólnej. Nade wszystko jednak projekt ma na celu zachęcenie okolicznych mieszkańców do wyjścia z domu, spotkania i wspólnej zabawy. Liczymy, że w proponowanych aktywnościach wezmą różne pokolenia mieszkańców, o rozmaitych stylach życia. Tam, gdzie w słowie mogłoby dojść do nieporozumień, można się dalej komunikować w muzyce i widzimy w tym sposób na wzmocnienie międzypokoleniowej więzi wśród mieszkańców lokalnej społeczności.

Od czerwca, gdy tylko nadejdą nieco cieplejsze dni rozpoczniemy cykl potańcówek podwórkowych w wybranych wspólnie i uzgodnionych z okolicznymi mieszkańcami miejscach i czasie. Potańcówki odbywać się będą w co drugą sobotę czerwca oraz września. Do tańca na żywo, akustycznie będzie grała kapela praktykująca starą muzykę warszawską.

Udział we wszystkich aktywnościach będzie bezpłatny.

Projekt zakłada także promocję:

- na tydzień przed każdą potańcówką wydruk i kolportaż 80 plakatów informacyjnych (na plakatach przy każdej potańcówce zmieniać się będzie termin i miejsce) - kolportaż plakatów w instytucjach, sklepach, miejscach użyteczności publicznej

- umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz fanpage'u Urzędu Dzielnicy Mokotów


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Potrzeba nam, mieszkańcom Sielc i Czerniakowa, okazji do wyjścia z domu, spotkań, zgromadzeń i dobrej zabawy, która sprawi, że poznamy się lepiej i zdobędziemy zaufanie niezbędne do tego, żeby wspólnie podejmować działania dla dobra wspólnego. Chcemy tu mieszkać i żyć pełnią życia. Chcemy, by okoliczne podwórka jak dawniej za czasów Grzesiuka rozbrzmiewały muzyką i tupotem nóg w tańcu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

wynagrodzenie kapeli - 5000 zł x 4 potańcówek = 20000 zł

koszt nagłośnienia - 500 zł x 4 = 2000 zł

sprzątanie po potańcówkach - 500 zł x 4 = 2000 zł

wynajem toalety przenośnej - 200 zł x 4 = 800 zł

wynagrodzenie osoby organizującej przestrzeń (w tym oceniającej warunki akustyczne podwórek i organizującej zgody wspólnot i odpowiednich władz na zgromadzenie) - 750 zł x 4 potańcówek = 3000 zł

promocja:

projekt plakatu: 1500 zł

druk: 200 zł x 4 = 800 zł (przed każdą potańcówką drukujemy 80 plakatów A3)

kolportaż: 15 zł x 5h x 4 = 300 zł (przed każdą potańcówką 5 godzin kolportażu)wynajem sali widowiskowej w Teatrze Baza w razie złej pogody:

70 zł/h x 2h x 4 = 560 zł


Całkowity koszt projektu: 30 960,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki