slacek - zmiany z 2018-04-19 18:23:19
Powrót do projektu

Boisko do gry w siatkówkę z zabezpieczeniem (piłkochwyt) oraz ogrodzenie terenu

status: Zgłoszony


Boisko przeznaczone do gry w siatkówkę, wyposażone w osprzęt (2 x 3 m), piłkochwyty oraz ogrodzenie terenu z furtką.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9467113018036
szerokość geograficzna: 52.2703239985671

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Kochanowskiego 22

Istotne informacje o lokalizacji

Niecka przy placu zabaw, pomiędzy blokami Broniewskiego 77-83.


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • wszyscy chętni
  • bez względu na wiek

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny, otwarty od świtu do zmierzchu. Chętni do gry nie musieliby już chodzić do Parku Olszyna, a czas przeznaczony na drogę mogliby wykorzystać na boisku. Chętni do gry od lat czekają na takie boisko. Obecnie gra jest niemożliwa z uwagi na brak ogrodzenia terenu, brak piłkochwytow, jak również odchody pozostawione przez psy.


Pełny opis projektu

Wykonanie boiska będzie wymagało:

1) wykonania prac naziemnych, wytyczenie korytowania:

- ułożenia obrzeży betonowych,

- podbudowę z kruszywa,

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z malowaniem linii boisk

2) Zakupu i montażu siatki (słupki aluminiowe wraz z montażem)

3) Zamontowania piłkochwytow o wysokości 3 m po obydwu stronach boiska

4) Ogrodzenie terenu o długości 170 mb z furtką, z gotowych elementów


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na osiedlu Piaski nie ma możliwości grania w piłkę siatkową na terenie ogólnodostępnym. Starsza młodzież korzysta z boiska na Olszynie, ale młodsze dzieci nie mają takiej możliwości. Próbując grać na wskazanym terenie piłka przelatuje przez płot na teren przedszkola lub spada na chodnik. Ponadto teren ten jest odwiedzany przez psy, które pozostawiają po sobie odchody.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Budowa boiska - 225,00 zł

- Piłkochwyty - 6 400,00 zł

- Ogrodzenie - 32 250,00 zł

- Projekt - 10 000,00 zł

- Latarnie LED - 24 000,00 zł

- Wymiana tablic do koszykówki wraz z obręczami - 3 000,00 zł

- Kosze na śmieci - 2 400,00 zł


Całkowity koszt projektu: 300 050,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania będzie ponosiła Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piaski"


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki

  • zgoda_boisko Kochanowskiego 22.pdf