tskubij - zmiany z 2018-04-04 08:45:04
Powrót do projektu

Nasadzenie zieleni na terenie rekreacyjnym przy ul. Białostockiej 7 i 9 oraz ustawienie leżaków wypoczynkowych

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Dodatkowe nasadzenie zieleni i ustawienie leżaków w celu wypoczynku i rekreacji.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Ulica Białostocka 7 i 9

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica Białostocka 7 i 9 położona na odcinku pomiędzy budynkami Białostocka 5 i 11 (od strony głównej ul. Białostockiej)


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przestrzeń ogólnodostępna dla wszystkich. Ulicą Białostocką prowadzi ciąg komunikacyjny zarówno dla pieszych i miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Jest to rejon bardzo intensywnie uczęszczany przez mieszkańców całej okolicy podczas codziennych dojazdów do szkoły, pracy, przedszkoli itp.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada nasadzenie dodatkowej zieleni - krzewów ozdobnych w ilości szt. 30 oraz ustawienie leżaków wypoczynkowych w ilości : 4 szt. Białostocka 7 szt. 5 i Białostocka 9 szt. 5.

Wykonanie miejsca wypoczynku powinno zostać poprzedzone opracowaniem projektu wraz z dobraniem nasadzeń i kolorystyką leżaków.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nasadzenie zieleni w postaci krzewów ozdobnych zapewni i poprawi estetykę terenu i okolicy, mieszkańcom dzielnicy Praga-Północ oraz pozostałym osobom korzystającym z tego ciągu komunikacyjnego. Natomiast ustawienie leżaków wypoczynkowych poprawi komfort zamieszkiwania i wypoczynku zarówno osobom starszym, rodzinom z dziećmi oraz młodzieży.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt nasadzeń krzewów ozdobnych - 3 30 000 zł.

Koszt ustawienia leżaków - 30 12 000 zł.

Tabliczka informacyjna - 1 000 zł.

Koszt opracowania dokumentacji - 4 7 000 zł.


Całkowity koszt projektu: 37 50 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszt utrzymania, pielęgnacji zieleni i konserwacji leżaków


Całkowity koszt eksploatacji: 1 50015 000,00 zł

Załączniki