dgoraj - zmiany z 2018-01-24 14:27:24
Powrót do projektu

Spowalniacze i przejścia na ul. Brechta

status: Zgłoszony


Nowe przejścia dla pieszych i spowalniacze na ul. Brechta

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

ul. Brechta, Skoczylasa, Groszkowskiego, Borowskiego

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • wszyscy

Potencjalni odbiorcy projektu

  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

wszyscy będą mogli korzystać bez ograniczeń


Pełny opis projektu

1. Skrzyżowanie Brechta i Groszkowskiego: pasy na ul Brechta (2 pasy)

2. Brechta i Borowskiego: pasy na ulicach (3 pasy)

3. Brechta i Skoczylasa: pasy na ulicach (3 pasy)

4. Spowalniacze co 150 m - w sumie 4 spowalniacze


Uzasadnienie dla realizacji projektu

poprawa bezpieczeństwa na osiedlu


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt: przejście dla pieszych 3000 x 8 = 24 000 zł

spowalniacze 4*15000 = 60 000 zł


Całkowity koszt projektu: 84 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

konserwacja


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki