m.stefanska - zmiany z 2019-08-27 16:52:27
Powrót do projektu

Rewitalizacja podwórka pomiędzy blokami Łojewska 20 i 22

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Podwórko pomiędzy budynkami Łojewska 20 i 22 - Działki 4/65, 4/76, 4/77, 4/78, 4/79, 4/80, 4/81, 4/82, 4/83, 4/97, 4/98 z obrębu 40808 w własności m. st. Warszawy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Podwórko między blokami ul. Łojewska 20 i Łojewska 22 to teren zaniedbany i nieprzyjemny dla mieszkańców.Asfaltowe placyki z makabrycznymi dziurami po usuniętych piaskownicach, nieuregulowane trawniki, okropne słupki chroniące przestrzeń przed parkowaniem samochodów, jedna ławka z prawdziwego zdarzenia, druga – zbudowana z palet przez samych mieszkańców, prowizoryczny plac zabaw, brak jakiegokolwiek oświetlenia, bezkształtne betonowe gruzy wyłaniające się spod spękanego asfaltu wraz z rozsadzającymi starymi, wieloletnimi i pięknymi drzewami. To realia przestrzeni pomiędzy blokami mieszkalnymi w których mieszka prawie 500 osób.Chcemy zerwać asfaltowe placyki i odzyskać teren dla trawników. Pod drzewami stworzyć przyjemne miejsca dla odpoczynku mieszkańców i zabaw dzieci, oświetlone, z ławkami i śmietnikami. Posadzić nowe krzewy w miejsce przedziwnych, betonowych donic, a stalowe słupki zamienić na piękny żywopłot. Zabezpieczyć trawniki głazami przed samochodami. Ożywić teren kwiatami. Chcemy wytyczyć nowe alejki, tak, jak potrzebują tego mieszkańcy zajmując przy tym jak najmniej terenu. Chcemy posadzić nowe drzewa, by gdy wyrosną duże i rozłożyste dawały cień mieszkańcom.Chcemy by dzieci zyskały plac zabaw z prawdziwego zdarzenia, z ładnymi i ciekawymi zabawkami, z domkiem na palach, pajęczyną i zjeżdżalnią.W ramach projektu:

- zerwanie dużych połaci asfaltu z przestrzeni podwórka,

- utworzenie chodników tam gdzie realnie korzystają z nich mieszkańcy,

- utworzenie trawników na przestrzeni po usuniętym asfalcie,

- montaż 4 latarni oświetlających centralną przestrzeń podwórka,

- montaż 4 nowych ławek,

- usunięcie słupków zabezpieczających teren podwórka przed samochodami,

- utworzenie żywopłotów wokół podwórka,

- dodatkowe zabezpieczenie przestrzeni podwórka przed samochodami dużymi głazami,

- nasadzenia nowych 4 drzew i łąki kwietnej,

- przebudowa placu zabaw i instalacja nowych zabawek: pajęczyny i domku na palach ze zjeżdżalnią.To piękna przestrzeń, która zasługuje na rewitalizację, stworzenie w niej przyjemnego centrum sąsiedzkiego dla mieszkańców.Więcej informacji, jak i strona projektu:

www.facebook.com/Rewitalizacja-podwórka-pomiędzy-Łojewska-20-i-Łojewska-22-2301731636814024/
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
W tym miejscu jakby czas zatrzymał się 30 lat temu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
-montaż 4 szt latarni wraz z projektem - 48000,00 zł.

-zerwanie asfaltu z podbudową wraz z wywiezieniem - 330000,00 zł.

-budowa nowych chodników-80000,00 zł,

-demontażu słupków -11000,00 zł.

-wykonanie trawników i łąki kwietnej w części po usuniętym asfalcie -25000,00 zł.

-zakup i montaż 4 szt.nowych ławek .-2400,00 zł.

-utworzenie żywopłotu wokół podwórka - 54000,00 zł.

-zabezpieczenie terenu przed samochodami, dużymi głazami -3500,00zł.

-nasadzenia 4 szt. drzew obw. 14-16 cm- 2500,00 zł.

-zakup i montaż pajęczyny linowej ze zjeżdżalnią- 60000,00 zł.

-wykonanie ogrodzenia pajęczyny linowej wraz z wykonaniem nawierzchni i tablicy regulaminu placu zabaw-12000,00 zł.

-instalacja nowych zabawek szt.2 np. huśtawka rodzinna, piaskownica- 6000,00 zł.

- koszty utrzymania projektu w roku realizacji -2685,00 zł.

-oznaczenie graficzne projektu -500,00 zł.

.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
637 585,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Projekt02.jpg
  • Widok1.jpg
  • Widok6.jpg
  • Widok3.jpg
  • Widok9.jpg