Koordynator w Dzielnicy Wilanów - zmiany z 2019-08-27 15:36:27
Powrót do projektu

Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wilanów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Działki: 69, 70, 71, 72/1 obrębu 11014
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Południowa strona Potoku Służewieckiego

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na realizacji po stronie południowej Potoku Służewieckiego ciągu pieszo - rowerowego zgodnie z obowiązującym planem miejscowym. To ok. 200 m
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Mieszkańcy wielokrotnie wskazywali, ze skumulowanie ruchu pieszych, samochodów i rowerów na ul. Arbuzowej powoduje wiele niebezpiecznych sytuacji. Wykonanie ciągu poprawi bezpieczeństwo na wskazanym fragmencie drogi.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
195000.00
Dokumentacja projektowa - 25 000 zł

Roboty budowlane – 170 000 złSuma: 195 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
195 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • ciąg własnosć.jpg
  • ciąg plan.jpg