Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2019-08-28 08:48:28
Powrót do projektu

Przeganiamy SMOG smog na Wygodzie

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Budynek Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie, ul. Niepołomicka 26, 04-256 Warszawa, osiedle Wygoda.

Budynek Zasobów Komunalnych, ul. Chełmzyńska Chełmżyńska 168, 04-464 Warszawa, osiedle Kawęczyn lub komin elektrociepłowni Kawęczyn przy ul. Chełmżyńskiej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Umieszczenie czujnika zgodnie z wymogami producenta urządzenia pomiarowego.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Montaż dwóch urządzeń pomiarowych do rejestracji zanieczyszczeń powietrza na terenie osiedla Wygoda wraz z podłączeniem ich do internetowych baz czujników smogowych: Airly, Kanarek, LookO2, WIOŚ/GIOŚ i innych. Zakupione sensory mają umożliwiać zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie rzeczywistym. Udostępnienie danych na platformie open data co zapewnieni możliwość korzystania z danych przez aplikacje prezentujące jakość powietrza. W oparciu o te dane, na mapie online oznaczane są prezentowane będą m.in. informacje o jakości powietrza. Sensory powinny mierzyć m.in.: poziom Urządzenia będą mierzyć stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10 , a także o ile to możliwe temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrzaoraz NO2 a także podstawowe parametry meteorologiczne. Czujniki pozwalają poznać najbardziej zanieczyszczone miejsca w danej miejscowości, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa reakcja lokalnych władz.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Osiedla Wygoda i Kawęczyn pozostają białą plamą na mapie stanu jakości powietrza. Informacja o stanie powietrza na terenie osiedla powinna znacząco zwiększyć świadomość mieszkańców odnośnie zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy a także w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm umożliwić władzom podjęcie decyzji o ograniczaniu przebywania dzieci i młodzieży na powietrzu w trakcie odbywania zajęć edukacyjnych i opiekuńczych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
24.700,74 zł

W tym:

14.760,00 zł zakup i montaż 2 czujników

9.840,00 zł utrzymanie 2 czujników

0,74 zł koszt oznakowania 2 czujników

100,00 zł/rok koszt energii do działania 2 czujników

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 4 000
24 700,00 74

Dokumenty

Załączniki
  • smog Wygoda.png