Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2019-06-14 09:15:14
Powrót do projektu

Przeganiamy SMOG na Wygodzie

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Budynek Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie, ul. Niepołomicka 26, 04-256 Warszawa, osiedle Wygoda.

Budynek Zasobów Komunalnych, ul. Chełmzyńska 168, 04-464 Warszawa, osiedle Kawęczyn lub komin elektrociepłowni Kawęczyn przy ul. Chełmżyńskiej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Umieszczenie czujnika zgodnie z wymogami producenta urządzenia pomiarowego.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Montaż dwóch urządzeń pomiarowych do rejestracji zanieczyszczeń powietrza na terenie osiedla Wygoda wraz z podłączeniem ich do internetowych baz czujników smogowych: Airly, Kanarek, LookO2, WIOŚ/GIOŚ i innych.

Zakupione sensory mają umożliwiać zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie rzeczywistym. W oparciu o te dane, na mapie online oznaczane są m.in. informacje o jakości powietrza. Sensory powinny mierzyć m.in.: poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, a także o ile to możliwe temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. Czujniki pozwalają poznać najbardziej zanieczyszczone miejsca w danej miejscowości, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa reakcja lokalnych władz.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Osiedla Wygoda i Kawęczyn pozostają białą plamą na mapie stanu jakości powietrza. Informacja o stanie powietrza na terenie osiedla powinna znacząco zwiększyć świadomość mieszkańców odnośnie zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy a także w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm umożliwić władzom podjęcie decyzji o ograniczaniu przebywania dzieci i młodzieży na powietrzu w trakcie odbywania zajęć edukacyjnych i opiekuńczych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • smog Wygoda.png