Koordynator w Dzielnicy Wilanów - zmiany z 2019-08-09 08:22:09
Powrót do projektu

Zielona poczekalnia przy pętli autobusowej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wilanów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Działka 7/10. Teren ZP ok 1000 m kw. Przy Cmentarzu w Wilanowie
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren w planie miejscowym przeznaczony na zieleń publiczną

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Wykonanie ścieżki - alejki parkowej, likwidacja istniejącego przedeptu oraz ustawienie 2 ławek miejskich, 2 koszy od strony pętli autobusowej. Ponadto dosadzenie kilku niskich krzewów i drzewa od strony istniejącego chodnika – od strony ulicy.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Poprawa wyglądu tego reprezentacyjnego fragmentu Wilanowa. Postawienie ławek w tym miejscu skłoni wielu z oczekujących na autobus by skorzystać z miejsca zacienionego i bardziej przyjaznego niż teren pętli autobusowej, gdzie brakuje drzew.

Dla terenu oznaczonego symbolem ZP ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) teren musi być dostępny poprzez wejścia od strony terenów dróg publicznych oraz ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, 2) przynajmniej 85% terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny, 3) na terenie nie dopuszcza się żadnej zabudowy kubaturowej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
29050.00
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 12 000
29 050,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • przedept.jpg
  • ZP cm.jpg