Koordynator w Dzielnicy Rembertów - zmiany z 2019-08-06 14:06:06
Powrót do projektu

Rembertowskie spotkania koncerty/spotkania teatralne

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Sala widowiskowa Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie, ul. Niepołomicka 26
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Organizacja 10 przedstawień 5 koncertów/spotkań teatralnych i koncertów dla mieszkańców Dzielnicy w soboty lub piątkowe popołudnia, w terminach nie kolidujących z zajęciami w Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26, w szczególności z audycjami, przesłuchaniami, egzaminami i próbami uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia. Każde z wydarzeń dostosowane będzie do innej grupy odbiorców lub innej formy artystycznej, przy czym jeden z koncertów zrealizowany zostanie przez uczniów OSM I st. z Rembertowa (np. chór, orkiestra, zespoły, soliści), dwa spotkania organizowane by były przez grupy teatralne z terenu Rembertowa (np. szkolne lub z Domów Kultury). W celu realizacji koncertów niezbędne jest doposażenie sali koncertowej w dedykowane nagłośnienie sceniczne, mikrofony oraz sprzęt rejestrujący dźwięk, umożliwiający późniejsze odtwarzanie dla zainteresowanych mieszkańców . W celu realizacji koncertów/ spotkań teatralnych konieczne będzie zawarcie umowy z zewnętrzna firmą, która zapewni odpowiedniego wykonawcę bądź wykonawców oraz obsługę sali tj. nagłośnienie oraz sprzątanie sali. Z uwagi na zapewnienie odbioru treści artystycznych większej grupie mieszkańców dzielnicy konieczne jest dokonanie w ramach projektu zakupu streamera, który umożliwi późniejsze odtwarzanie zapisanych treści zainteresowanym mieszkańcom bądź uczniom rembertowskich szkół lub stramingiem on-line w innych lokalizacjach (np. dodatkowe miejsca na sali gimnastycznej), oraz nie kolidujący z akustyką pomieszczenia. W spotkaniach uczestniczyć jako słuchacze mogą wszyscy mieszkańcy Dzielnicy Rembertów oraz uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej wraz z opiekunami, nie będący mieszkańcami Dzielnicy, na podstawie listy zgłoszeń. Łącznie ok 60 dwuosobowych wejściówek. Jeden rząd miejsc na sali koncertowej (ok. 6 dwuosobowych wejściówek w 4 rzędzie) zarezerwowane będą dla Radnych i Zarządu Dzielnicy na podstawie kolejności zgłoszeń. W przypadku braku zainteresowania ze strony Radnych i Zarządu Dzielnicy wejściówki przechodziłyby automatycznie do puli ogólnodostępnej dla mieszkańców. Jedna dwuosobowa wejściówka zarezerwowana dla projektodawcy (w 2 lub 3 rzędzie), wymagająca potwierdzenia odpowiednio wcześniej przed każdym wydarzeniem. Pozostałe dwuosobowe miejscówki będą rozdysponowane na podstawie kolejności zgłoszeń przez Wydział Obsługi Mieszkańców Dzielnicy. W przypadku stremingu na żywo również na sali gimnastycznej liczba wejściówek byłaby odpowiednio większa. . Wszystkie spotkania artystyczne będą spotkaniami otwartymi, uczestniczyć w nich będą mogli zainteresowani mieszkańcy dzielnicy.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Istniejąca sala widowiskowa jest w małym stopniu wykorzystywana przez lokalną społeczność. Organizacja spotkań zwiększyłaby popularność lokalnych inicjatyw kulturalnych. Sala mogłaby być wykorzystywana także w przyszłości na podobne cele.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
zakup streamera - 2.000,00 zł

zlecenie firmie zewnętrznej organizacji 5 koncertów wraz z obsługą sali tj. wynajęcie nagłośnienia oraz sprzątanie - 130 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 75
132 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki