Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2019-06-14 08:26:14
Powrót do projektu

Doświadczenia w plenerze - ogródek doświadczalny

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ogródek będzie zlokalizowany w 2 częściach - na terenie ogrodzonym Zespołu Szkół i Przedszkola przy ul. Niepołomickiej oraz na terenach miejskich działek przy ul. Rafii (57/2 i 30/2 obręb 30710) wraz z chodnikiem połączenia do ul. Babie Lato/mała Żołnierska (Działka 22/2 obręb 30710)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Budowa ogródka dydakycznego - doświadczalnego umożliwiające realizację różnych doświadczeń i obserwacji z zakresu fizyki, biologii, przyrody czy muzyki.

Projekt zakłada uporządkowanie terenu, budowę ścieżek pomiędzy obiektami o szerokości ok 50 cm. W ramach projektu zbudowanych zostanie 5 pojemników - donic na posadzenie ziół i jadalnych roślin ozdobnych, wraz z tabliczkami opisującymi gatunki i sposób pielęgnacji. Rośliny będą wykorzystywane w miarę możliwości podczas zajęć dzieci z przedszkola nr 160 oraz zespołu szkół nr 74. W ramach projektu zostaną także postawione mini stacja meteorologiczna oraz urządzenia do prowadzenia samodzielnych doświadczeń wraz z tablicami opisującymi te doświadczenia. Użytkownicy dowiedzą się między innymi co to jest siła odśrodkowa, grawitacja, jak powstają fale dźwiękowe, na czym polegają prawa Newtona a przy okazji świetnie się będą bawili. Wybierane urządzenia eksperymentów będą bazowanie na urządzeniach z Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie.

Ogródek będzie zlokalizowany w 2 częściach - na terenie ogrodzonym Zespołu Szkół i Przedszkola przy ul. Niepołomickiej oraz na terenach miejskich działek przy ul. Rafii. Projekt zakłada także budowę chodnika pomiędzy ul. Rafii i ul. Babie Lato/"mała" Żołnierksa

Z ogródka będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, zwłaszcza z osiedla Wygoda.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ogródek pozwoli dzieciom i młodzieży poznawanie przyrody i samodzielne eksperymentowanie z przyrodą co ma rozbudzić ich ciekawość świata a w przyszłości przyczynić się także do zwiększenia chęci uczenia się wybranych przedmiotów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
 • nauka
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
84 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • ogródek 01.jpg
 • ogródek 02.jpg
 • ogródek 03.jpg
 • ogródek 04.jpg
 • ogródek 05.jpg