Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2019-06-14 09:05:14
Powrót do projektu

Doinformowany mieszkaniec - nowe osiedlowe tablice informacyjne

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wybrane punkty na osiedlach. Proponowane lokalizacje:

- przy wyjściu z przejścia podziemnego koło stacji kolejowej po stronie Nowego Rembertowa,

- przy wyjściu z przejścia podziemnego koło stacji kolejowej po stronie Starego Rembertowa,

- na wiadukcie w ciągu ul. Chełmżyńskiej (aktualnie przy przejeździe kolejowym przy przystanku autobusowym)

- przy sklepie SPOŁEM na Starym Rembertowie

- przy sklepie SPOŁEM na Wygodzie

- przy przy dawnym sklepie SPOŁEM, bibliotece i kościele na Nowym Rembertowie

- przy terenie rekreacyjnym ul. Strażacka przy przystanku autobusowym

- przy przedszkolu i LO ul. Kadrowa

- przy przedszkolu przy ul. Kordiana

- przy przedszkolu ul. Admiralska

- przy przedszkolu ul. Dwóch Mieczy

- przy przedszkolu i Zespole Szkół nr 74 ul. Niepołomicka

- przy szkole podstawowej ul. Paderewskiego

- przy szkole podstawowej ul. Ziemskiego

- przy szkole podstawowej ul. Dwóch Mieczy

- przy przychodni i bibliotece ul. Chełmżyńska

- przy przychodni ul. Zawiszaków

- przy przychodni ASzWoj (AON) al. Chruściela

- przy przychodni ul. Dwóch Mieczy

- przy Ratuszu al. Chruściela

- przy cmentarzu ul. Grzybowa

- przy kościele garnizonowym al. Chruściela

- przy pomniku Bitwy o Olszynkę Grochowską

- przy wejściu na teren rekreacyjny przy bramie ASzWoj (AON)

- przy pętli autobusowej rondo ASzWoj (AON)

- przy pętli autobusowej Mokry Ług

- przy pętli autobusowej Pastuszków

- przy pętli autobusowej Kolonia

- przy terenie rekreacyjnym "daszki" Mokry Ług

- przy placu Zabaw ul. Czwartaków

- przy placu zabaw ul. Dwóch Mieczy

- przy placu zabaw ul. Traczy

- przy placu zabaw, skwerze i wyjściu z przejścia podziemnego przy stacji kolejowej al. Chruściela

- przy przystanku autobusowym ul. Marsa (koło sklepu 24h)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Tereny ogólnodostępne otwarte, nie za ogrodzeniami, przy chodnikach, przy przystankach autobusowych, instytucjach.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Zakłada się zakup 33 nowych tablic informacyjnych dla mieszkańców rembertowskich osiedli. Tablice informacyjne są możliwością skomunikowania się różnych instytucji, w tym oświatowych i kulturalnych, firm organizacji pozarządowych z mieszkańcami oraz pozwalają także mieszkańcom na przekazywanie informacji sobie wzajemnie. Tablice są w szczególności potrzebne do komunikowania się z osobami starszymi, które nie korzystają z mediów elektronicznych i społecznościowych.

Na tablicach umieszczane by były jak dotąd plakaty informujące o różnych wydarzeniach, informacje o zaginionych/znalezionych zwierzętach i przedmiotach, drobne ogłoszenia lokalne oraz ogłoszenia i plakaty związane z różnego rodzaju wyborami i referendami.

W ramach projektu planuje się zakupienie tablic o metalowej konstrukcji z niewielkim zadaszeniem, płytą drewnianą do umieszczania ogłoszeń, bez żadnych drzwiczek, zamknięć czy szyb osłaniających. Powierzchnia drewniana na plakaty miałaby w przybliżeniu 200x120 cm. Tablice zlokalizowane by były w miarę możliwości w istniejących lokalizacjach oraz w nowych miejscach, gdzie zakłada się duży ruch mieszkańców.

Wszystkie tablice muszą być zlokalizowanie na obszarze otwartym ogólnodostępnym, nie mogą się znajdować za ogrodzeniem, np. za ogrodzeniem na terenie szkoły czy przedszkola. Najlepiej bezpośrednio przy furtce instytucji, przystanku autobusowym, bezpośrednio przy chodniku.

Proponowane lokalizacje:

- przy wyjściu z przejścia podziemnego koło stacji kolejowej po stronie Nowego Rembertowa,

- przy wyjściu z przejścia podziemnego koło stacji kolejowej po stronie Starego Rembertowa,

- na wiadukcie w ciągu ul. Chełmżyńskiej (aktualnie przy przejeździe kolejowym przy przystanku autobusowym)

- przy sklepie SPOŁEM na Starym Rembertowie

- przy sklepie SPOŁEM na Wygodzie

- przy przy dawnym sklepie SPOŁEM, bibliotece i kościele na Nowym Rembertowie

- przy terenie rekreacyjnym ul. Strażacka przy przystanku autobusowym

- przy przedszkolu i LO ul. Kadrowa

- przy przedszkolu przy ul. Kordiana

- przy przedszkolu ul. Admiralska

- przy przedszkolu ul. Dwóch Mieczy

- przy przedszkolu i Zespole Szkół nr 74 ul. Niepołomicka

- przy szkole podstawowej ul. Paderewskiego

- przy szkole podstawowej ul. Ziemskiego

- przy szkole podstawowej ul. Dwóch Mieczy

- przy przychodni i bibliotece ul. Chełmżyńska

- przy przychodni ul. Zawiszaków

- przy przychodni ASzWoj (AON) al. Chruściela

- przy przychodni ul. Dwóch Mieczy

- przy Ratuszu al. Chruściela

- przy cmentarzu ul. Grzybowa

- przy kościele garnizonowym al. Chruściela

- przy pomniku Bitwy o Olszynkę Grochowską

- przy wejściu na teren rekreacyjny przy bramie ASzWoj (AON)

- przy pętli autobusowej rondo ASzWoj (AON)

- przy pętli autobusowej Mokry Ług

- przy pętli autobusowej Pastuszków

- przy pętli autobusowej Kolonia

- przy terenie rekreacyjnym "daszki" Mokry Ług

- przy placu Zabaw ul. Czwartaków

- przy placu zabaw ul. Dwóch Mieczy

- przy placu zabaw ul. Traczy

- przy placu zabaw, skwerze i wyjściu z przejścia podziemnego przy stacji kolejowej al. Chruściela

- przy przystanku autobusowym ul. Marsa (koło sklepu 24h)ok. 1600 zł za sztukę tablicy informacyjnej, nie mniej niż po 8 szt. w każdej z 3 części Dzielnicy (Wygoda-Kaweczyn, Nowy Rembertów-Pocisk, Stary Rembertów).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Tablice informacyjne są możliwością skomunikowania się różnych instytucji, w tym oświatowych i kulturalnych, firm organizacji pozarządowych z mieszkańcami oraz pozwalają także mieszkańcom na przekazywanie informacji sobie wzajemnie. Tablice są w szczególności potrzebne do komunikowania się z osobami starszymi, które nie korzystają z mediów elektronicznych i społecznościowych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
52 800,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • tablice 01.jpg
  • tablice 02.jpg