Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2019-06-14 08:54:14
Powrót do projektu

Bezpieczna Rembertowianka - kurs samoobrony dla kobiet

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dom kultury Wygoda - 2 cykle zajęć, Dom Kultury Rembertów 2 cykle zajęć.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Warsztaty Samoobrony przeznaczone są dla mieszkańców Rembertowa. Zajęcia mają charakter bezpłatny. Przewidziane są dla kobiet w wieku od 14 lat. Minimalna liczba osób w grupie wynosi 20 osób. Nie ma limitu maksymalnego. Projekt zakłada organizację 4 cykli zajęć po 6-8 zajęć każde.

Czas zajęć 1-2 godziny w zależności od preferencji uczestników.

W ramach projektu odbędą się zajęcia z profesjonalistami, oraz teoretyczne informacje od policji i straży miejskiej, a także animator dla dzieci, bo nie każdy ma z im zostawić maluchy.

Rekrutacja prowadzona będzie przez Urząd Dzielnicy Rembertów lub przez podmiot realizujący projekt, w ścisłej współpracy z Urzędem Dzielnicy, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Pełnoletnie osoby powinny zadeklarować brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu zajęciach.

Dostępny jest co prawda kurs samoobrony, który organizowany był przez Straż Miejską. Jednak jest on cykliczny, z ograniczoną liczbą miejsc.

Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom, chciałabym zorganizować zajęcia tylko dla kobiet.

Zajęcia będą miały na celu pokazanie , ciekawego sposobu na aktywność fizyczną i spędzanie wolnego czasu. Zapoznanie się ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach przemocy. Głównym celem będzie nauka samoobrony umożliwiająca obronę siebie i bliskich. Wyćwiczenie zachowań, które wspomogą kobietę w sytuacji zagrożenia. Ogólne usprawnienie, wzrost świadomości jak unikać sytuacji zagrożenia i jak je rozpoznawać. Regularny wysiłek fizyczny dzięki uczestnictwie w programie pozytywnie wpłynie na zdrowie.

W zajęciach mogą uczestniczyć kobiety o każdym poziomie sprawności.

Instruktor/ka zajęć z samoobrony powinien/a spełniać poniższe kryteria :

- Dyplom Instruktora Samoobrony bądź uprawnienia instruktora systemu samoobrony.

Co najmniej 3 letnie doświadczenie ( udokumentowane ) w prowadzeniu zajęć ruchowych z dorosłymi

- zaświadczenie o niekaralności

Instruktor powinien posiadać swój sprzęt treningowy
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Z roku na rok widoczne jest coraz większe zainteresowanie społeczeństwa sposobami stosowania skutecznej obrony w różnych sytuacjach. Zwłaszcza w okolicznościach napadu. Dużo osób chce nauczyć się jak się bronić, aby zabezpieczyć siebie przed atakiem. Dlatego ważne jest, aby szczególnie kobiety, nie tylko pod względem fizycznym ale i psychicznym czuły, że nie muszą być bierne w sytuacji zagrożenia. Jest bardzo dużo klubów w których można trenować samoobronę lub sztuki walki.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • sport
  • bezpieczeństwo
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • kobiety

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
19 200,00 zł

Dokumenty

Załączniki