Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2019-06-14 09:19:14
Powrót do projektu

Deptak Płatnerska

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Płatnerska na odcinku pomiędzy ul. Amałowicza i ul. Gembarzewskiego o łącznej długości ok 500 m
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Odcinek ulicy bez nawierzchni utwardzonej, zmieniający się błoto i kałuże, odcinek znajduje się wzdłuż betonowego muru oddzielającego tereny wojskowe od domów osiedli Nowy Rembertów i Pocisk. W przyszłości łatwo łączący DDR w Wesołej z DDR na ulicy Marsa.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na wykonaniu nawierzchni ulicy Płatnerskiej na odcinku pomiędzy ulicami Amałowicza a Gembarzewskiego o szerokości do 4 metrów z płytkim korytowaniem oraz wymalowanie znaków drogowych poziomych. Zostaną także ustawione właściwe znaki drogowe pionowe. W ramach projektu nawierzchni zostaną zabezpieczone wszystkie istniejące studzienki kanalizacyjne oraz telekomunikacyjne znajdujące się w ulicy. Jednocześnie projekt zakłada zamknięcie dla ruchu kołowego ulicy oraz dojazdów od ulic Klasztornej, Dowódców i Przedświt.

Deptak zostałby wyposażony w urządzenia możliwe do posadowienia w pasie drogowym: 4 ławki, 4 kosze na śmieci, tablicę informacyjną itp. Z uwagi na lokalizację pośród domów wielorodzinnych, których właściciele niejednokrotnie posiadają psy, ciąg wyposażony byłby dodatkowo w specjalne 2 kosze na odchody psie oraz torebki z miejskiej akcji zachowania czystości w Warszawie „Psie sprawy Warszawy”.

Projekt zakłada posadzenie zieleni miejskiej przydrożnej, wg. projektu, uwzględniającego wielobarwne rośliny, sporządzonego wg miejskich Standardów.

Projekt zakłada wykonanie oświetlenia miejskiego na całej długości ok. 600 m ulicy Płatnerskiej pomiędzy ulicami Amałowicza a Gembarzewskiego (południowa granica pasa drogowego).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Na terenie Dzielnicy, w tym osiedla Nowy Rembertów brakuje uporządkowanej strefy rekreacyjnej, z której mogliby korzystać mieszkańcy, jednocześnie właściciele psów mieszkających w okolicy mieliby zapewnione miejsce do wyprowadzania psów wraz ze specjalnymi koszami na odpadki, zachowując tym samym czystość na pozostałych terenach tego osiedla. Z uwagi na brak miejsc rekreacyjnych, poza jednym publicznie dostępnym placem zabaw i siłownią plenerową, dodatkowe wyposażenie ciągu w ławki do odpoczynku podczas spacerów zapewniłyby tym samym miejsce do spędzania czasu wolnego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
166 222,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • wizualizacja 1.jpg
  • wizualizacja 2.jpg