Koordynator w Dzielnicy Rembertów - zmiany z 2019-08-08 15:31:08
Powrót do projektu

Aleja spacerowa przy ul. Działyńczyków

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Działyńczyków na odcinku od ul. ks. Skrzeszewskiego do ul. Bellony - ok 500 m.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Działyńczyków na odcinku wpisany do gminnej ewidencji zabytków - wzdłuż "kocich łbów" pomiędzy ul. ks. Skrzeszewskiego oraz Bellony. Po stronie wschodniej (przy lesie) zakłada się wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz posadzenie nowego trawnika w pasie drogowym. W miejscach "dzikich przejść" do lasu, zlokalizowanych zazwyczaj przy wylotach ulic prostopadłych do ul. Działyńczyków zakłada się wykonanie wąskich pasów chodnika o powierzchni ok. 1 m2. W pasie zieleni pomiędzy remontowanym chodnikiem, a jezdnią zostaną posadzone nowe drzewa kwitnące i ozdobne - ok. 18 szt. - Crataegus laevigata, Laburnum anagyroides, Robinia pseudoacacia, Aesculus x carnea, Malus, Cerasus. Pomiędzy nowymi drzewami zostaną posadzone byliny i niskie krzewy kwitnące, nie rośliny z wyłączeniem krzewów okrywowych. Zakłada się umieszczenie 6 nowych ławek oraz 6 koszy na śmieci koło nich.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ul. Działyńczyków jest jedyną ulicą na terenie Dzielnicy wpisanej do ewidencji zabytków z uwagi na jej walory historycznej nawierzchni brukowej. Ulica powinna stać się wizytówką spacerową Dzielnicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt realizacji projektu na kwotę 651.200,00 zł:

- projekt 15.000,00 zł

- budowa 578.600,00 zł

- nasadzenia + mała architektura 57.600,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 159 500
651 200,00 zł

Dokumenty

Załączniki