Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2019-06-14 08:21:14
Powrót do projektu

Park Linowy i Skwer Mokry Ług

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Trójkątna działka pomiędzy ul. Mokry Ług, Budniczą a torami kolejowymi linii Rembertów - Zielonka. Działka 46 obręb 30904.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada uporządkowanie terenu, budowę sieci ścieżek o nawierzchni bitumicznej, umożliwiającej zarówno spacerowanie jak i jazdę na rolkach czy hulajnodze.

W ramach projektu zakupionych zostanie 5 ławeczek oraz 5 koszy na śmieci.

W ramach projektu powstanie także mała trasa parku linowego dla najmłodszych dzieci zlokalizowana na wysokości ok 30-50 cm nad ziemią. Zostaną także zakupione 2 urządzenia zabaw typu lokomotywa / domek do zabawy oraz 2 huśtawki sprężynowe dla dzieci. Z urządzeń będą mogły korzystać dzieci pod opieką rodziców, dziadków lub innych osób pełnoletnich.

W ramach projektu zakłada się także zakup 2 betonowych stolików piknikowych do gier oraz betonowych piłkarzyków. Zakłada się także zakup huśtawki z której mogliby korzystać dorośli i młodzież oraz 2 miejskich leżaków publicznych betonowo-drewnianych.

Poszczególne urządzenia dla różnych grup wiekowych będą od siebie oddalone i rozdzielone żywopłotami lub krzewami aby wyraźnie oddzielić od siebie przestrzeń rekreacyjną.

Na terenie zostaną postawione 4 latarnie, które będą podłączone do miejskiego systemu oświetlenia, zapalające się automatycznie wraz z pozostałymi lampami ulicznymi.

Projekt nie zakłada ingerencji w przebieg obecny ani przyszły ul. Budniczej.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Teren miejski, który po odpowiednim zagospodarowaniu umożliwiałby zwiększenie atrakcyjności terenu Mokrego Ługu, lokalizacja przy przystanku kolejowym Warszawa Mokry Ług stanowi także dogodne miejsce do oczekiwania na przyjazd komunikacji zbiorowej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
84 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • park-linowy-bielany.jpg
  • betonowy-stolik-do-gier.jpg
  • skwer wypoczynkowy.jpg