Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 19:51:10
Powrót do projektu
Bezpieczne wejście

Bezpieczna i wygodna alejka do Parku Skaryszewskiego nad Jeziorkiem Kamionkowskim

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
teren pomiędzy KS Drukarz i Jeziorkiem Kamionkowskim
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na wykonaniu nowej nawierzchni mineralnej istniejącej alejki nad brzegiem Jeziorka Kamionkowskiego i wzdłuż ogrodzenia KS Drukarz oraz wykonaniu przy tym łagodniejszego zejścia z grobli ciągu Międzynarodowej jako bezpiecznego alternatywnego wejścia do parku od strony Kamionka. Szerokie obecnie ,,przedepty" obsiane zostaną świeżą trawą, a drzewostan zniszczony przez wichurę 2016 roku - uzupełniony.

Zakładam 350 mb o szer 2 m alejki parkowej o nawierzchni z gotowej mieszanki mineralnej = 700 m2 x 300 = 210 000,- zł (koszt zawiera roboty rozbiórkowe ziemne; obrzeża; podbudowy i nawierzchnie); wysianie 400 m2 trawy x 25,-zł = 10000,- zł i nasadzenie 6 drzew o 20,1-25 cm obwodu wraz z trzyletnią pielęgnacją (gatunki do uzgodnienia z zarządcą parku): 14 400,-zł, 30000 zł na projekt oraz 20% na ewentualną zmianę kosztów materiałów/usług.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Istniejąca alejka jest kamienista, wydeptane są w trawie alternatywne ścieżki. Alejka wymaga ułożenia nowej nawierzchni. Niewygodna jest ponadto różnica poziomów pomiędzy ciągiem pieszym ulicy Międzynarodowej. Brzeg Jeziorka na tym odcinku jest najbardziej niezadbaną częścią pięknego przecież kompleksu Parku Skaryszewskiego, Błoni i Alei Wedla. Chodzi też o to, by to wejście stało się głównym wejściem obieranym przez mieszkańców podążających do parku od strony Kamionka, ponieważ aleja asfaltowa we wnętrzu parku wiodąca wzdłuż KS Drukarz jest uczęszczana przez pojazdy, a co za tym idzie - mniej bezpieczna, zwłaszcza dla dzieci. Nie tylko estetyka i wygoda, ale i bezpieczeństwo jest ważnym argumentem za tym pomysłem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
290 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Alejka-schemat przebiegu.png