Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 16:08:10
Powrót do projektu

Audyt ZMID-u, pasa drogowego i sygnalizacji świetlnej

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
strona internetowa miasta
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na sporządzeniu:1. Audytu ZMID-u pod kątem inwestycji:

---- zgodności odbieranych projektów i koncepcji drogowych z przepisami prawa, w tym rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 124) (pasy ruchu znacznie są szersze niż przewidują to przepisy dla poszczególnych klas dróg, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów budowy i utrzymania)

---- zgodności odbieranych projektów i koncepcji drogowych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia (wykonawca projektu obwodnicy śródmiejskiej po stronie praskiej miał wykonać projekt węzła przesiadkowego przy Rondzie Wiatraczna)

---- zgodności specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia z przepisami prawa

---- zasadności wykupów gruntów przez bezzasadne powiększanie pasa drogowego (pod budowę Trasy Świętokrzyskiej wyburzono budynku mieszkalne by poszerzyć pas drogowy, a z drugiej strony była działka miejska)

---- w zakresie jakości i ilości nasadzeń drzew i zieleni niskiej

---- efektywności inwestycji - powinna zostać upubliczniona analiza ekonomiczna i NPV dla każdej inwestycji prowadzonej przez ZMID.Audyt powinien też zawierać spis decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym decyzji stwierdzających brak potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko2. Audyt wykorzystania pasa drogowego i pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego przez podmioty prywatne:

- czy prawidłowo jest zajmowany pas drogowy i nie ma ograniczeń widoczności

- czy wszystkie budynki stojące w pasie drogowym zostały wybudowane prawidłowo

- czy wszędzie są odpowiednie warunki dla pieszych i niezmotoryzowanych

- czy na zagrodzone działki drogowe są podpisane umowy, czy też możliwe będzie zasiedzenie.3. Audyt sygnalizacji świetlnych i stosowania przepisów w tym zakresie.

Miasto nie dostosowało infrastruktury do obowiązujących przepisów. Powoduje to wypadki i niebezpieczne sytuacje. Jest to kwestia układu panującego w tej materii i powiązań pomiędzy urzędnikami. Dodatkowo zadziwiające są koszty sygnalizacji. Wszystko jest droższe, ze względu na wpisywanie do swiz i opz warunków celowo zawyżających kosztorys i znacznie ograniczając krąg wykonawców. To powinno być wyjaśnione (Spece Pracownicy urzędu od sygnalizacji wycenili przejście dla pieszych przez Bankowy na ponad 1 mln zł. Jednak zadanie wykonywał ZTP. Rezultat taki, że koszt to 550 000 zł. Czy gdyby to wykonywała inna jednostka, to koszt byłby wyższy? To są pytania, jakie się nasuwają, a audyt powinien rozwiać te wątpliwości).

Podsumowanie:

Audyty mają wskazać na zaniedbania oraz nakreślić plan naprawczy instytucji związanej z drogami (ZMID, ZDM i Biuro Polityki Mobilności). Dodatkowo powinna zostać usprawniona ścieżka komunikacji pomiędzy jednostkami całego miasta (włączając BAiPP, ZZW, ZTM oraz dzielnicowe itp.). Audyty powinny także zawierać wytyczne do prowadzenia i planowania inwestycji w kontekście zmian klimatycznych. W Warszawie już nie ma połaci zieleni.Przykład z 2019 r.: Nie można wyremontować budynku, z którego spadł już gzyms, bo ulubiona kawiarnia jednej z pań polityk, ma jest ogródek kawiarniany do jesieni. Czy jak komuś coś spadnie i zrobi krzywdę, to coś się zmieni? Nie.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Problemy miasta wynikają ze źle zarządzanym od lat 90-tych szeroko pojętym pasem drogowym. Budy biednych kupców, które zasłaniały widoczność zostały zlikwidowane. Tymczasem nikomu nie przeszkadzają budy osób bardziej wpływowychniektóre pawilony, chociaż powodują znaczne ograniczenia widoczności i zwężenie chodnika. Stąd wypadki.Osobną kwestią jest brak kontroli co dzieje się w pasie dróg. Mamy nowe budynki, dziwne dzierżawy, a także próby zasiedzenia dróg gminnych poprzez zagrodzenie. W wielu przypadkach zostały posprzedawane chodniki.Kolejnym zagadnieniem jest opieszałość z wprowadzeniem przepisów od 2008 r. w zakresie lewoskrętów na więcej niż dwóch pasach ruchu w jedną stronę. Miasto, a więc podatnicy wydają miliony na jedną sygnalizację, ale reszta jest sprzeczna z prawem. Tolerowanie tego to igranie z bezpieczeństwem.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • przykład do audytu targówek.jpg
  • przyklad do audytu grochow.jpg
  • przyklad do audytu wawer.jpg